Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Barnekoordinator - Lommedalen menighet

En åpen dør - inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 9100 medlemmer, med hovedvekt på barnefamilier. Staben består bl.a. av kirkeforvalter, to prester, ungdomsdiakon, ungdomsarbeider, to undervisningsstillinger, kantor, kirketjener og barnekoordinator. Barne - og familiearbeidet er en stor og viktig del av menighetens liv. Vi har også en veldrevet menighetsbarnehage i nye lokaler nær kirken.

Arbeidsoppgaver

 • Samordne, videreutvikle og informere om menighetens løpende tilbud for barn og familier
 • Hovedansvar for SuperOnsdag og søndagsskolen, og bidra i arbeidet med barnekorene
 • Samarbeid med menighetspedagog om trosopplæring for barn, med hovedansvar for noen årlige tiltak
 • Samarbeid med prestene om barns medvirkning i gudstjenestelivet
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere i barnearbeidet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, gjerne med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
 • Relevant erfaring fra arbeid med barn og ungdom fra menighetsarbeid eller annet organisasjonsarbeid vektlegges
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i daglig arbeid
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper

 • Du er glad i mennesker og er god til å skape glede, engasjement og entusiasme
 • God evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv og andre
 • Du har stor arbeidskapasitet, liker og mestrer en variert arbeidshverdag
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Fellesskap i en menighet med et aktivt barnearbeid og stor plass til barn og unge
 • Samarbeid med kolleger i engasjert og fremtidsrettet stab, med mange dyktige fagfolk
 • Samspill med motiverte og initiativrike frivillige medarbeidere
 • Funksjonelle lokaler i vakre omgivelser
 • Utfordrende og varierte oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for faglig veiledning
 • Fleksibel arbeidstid - arbeid på kveld og helg på påregnes
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver
 • Det kan være mulig å kombinere denne stillingen med en 20 % stilling i Lommedalen menighetsbarnehage.
 • Oppstartdato: så snart som mulig etter nærmere avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lommedalen
Publisert 2017-09-04
Søknadsfrist 2017-09-21
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger