Journalist

Agenda 3:16 er Norges største kristne månedsmagasin. Vår visjon er å inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet. Agenda 3:16 utvider horisonten. Bladet har et hovedtema i hver utgave, reportasjer om pulserende trosliv og et portrett av en kristen profil. Magasinet kommer ut ti ganger i året. To av utgavene er dobbeltnummer med ekstra mye godt stoff. Agenda 3:16 har etablert seg som et av landets viktigste kristne medier og vant Fagpressens Journalistpris (2004) og Fagpressens Forsidepris (2016). Opplaget er på rundt 9 000 og over 40.000 leser magasinet. Bladet så dagens lys i 2001, og eies av Normisjon. Agenda 3:16 er medlem av Fagpressen (Den Norske Fagpresses Forening, DNFF). Redaksjonen i Agenda 3:16 stiller høye krav til innhold, bilder og design.

En av våre journalister skal ut i fødselspermisjon, og vi søker hennes erstatter. Vi ser etter en positiv, idérik og engasjert journalist som vil være med å lage et magasin som vil inspirere og utfordre til tro og engasjement. 

Periode for vikariatet: 1. mai 2018–1. august 2019. 

Søkere bør kjenne til landskapet i kristen-Norge og må kunne identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik det er uttrykt i Normisjons verdidokument. 

Ved spørsmål, kontakt redaktør Kristin W. Malmin på telefon 474 89 099. 

Kortfattet søknad med CV, arbeidsprøver og referanser sendes redaktøren på mailadresse: kwm@normisjon.no 

Søknadsfrist: 1. mars

Arbeidsgiver Agenda 3:16
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-01-19
Søknadsfrist 2018-03-01
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Agenda 3:16

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger