Kirkefagsjef

Agder og Telemark bispedømme er en del av Den norske kirke og består av fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Virksomheten favner 115 menigheter og 10 prostier. Agder og Telemark bispedømmekontor ligger i Kristiansand og er et samordnet kontor for bispedømmeråd og biskop. Ved bispedømmekontoret er det 18,2 årsverk og kontoret er organisert i en avdeling for kirkefag og en for personal og økonomi. Biskopen og bispedømmerådet har arbeidsgiveransvar for omlag 130 prester. Bispedømmerådet forvalter et årsbudsjett på omlag 167 millioner kroner. Om bispedømmerådets virksomhet vises ellers til hjemmesiden: www.kirken.no/agder.

Kirkefagsjefen leder kirkefagavdelingen og inngår i bispedømmets ledergruppe.
Kirkefagsjefen er rådgiver for biskop og bispedømmeråd i teologiske, kirkerettslige og kirkefaglige spørsmål, og har strategisk og administrativt lederansvar for avdelingen.
Kirkefagavdelingen består av rådgivere innen følgende felt; trosopplæring, undervisning, diakoni, integrering, misjon, kultur, ungdom, kirkebygg og gravplass, valg og kommunikasjon. Vi søker en person som både har god oversikt og kunnskap om feltet, og har evnen til å inspirere og motivere medarbeidere. Kirkefagsjefen har virksomhetsansvar for avdelingen og personalansvar for medarbeiderne som for tiden utgjør 9 personer. Vedkommende vil selv ha egne prosjekter og ansvarsområder.

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke og identifisere seg med kirkens målsetning og oppgaver.

Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer.

Den som tilsettes må rette seg etter lover, avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver.

Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes (jfr. Offentlighetsloven §25).

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av avdelingen
 • Teologisk og kirkefaglig rådgivning
 • Planlegging og gjennomføring av visitaser
 • Planlegging og tilrettelegging av prostemøter
 • Oppfølging av satsinger og prosjekter
 • Utredning- og saksbehandlingsarbeid
 • Andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol eller tilsvarende eller annen relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Lederkompetanse og erfaring med personalledelse
 • Kunnskap og erfaring fra kirke, menighet og samfunn
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å lede og motivere medarbeidere
 • Strategisk og analytiske evner
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidrar til trivsel, engasjement og kontakt
 • Strukturert, fleksibel og initiativrik

Vi tilbyr:

 • Stillingen plasseres i stillingskode Seksjonssjef 1211.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter regulativ for Den norske kirke
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse
 • Kontorer sentralt i Kristiansand
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Bispedømmerådet er en IA-bedrift
 • Tiltredelse sommeren 2018 etter nærmere avtale
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kristiandsand
Publisert 2018-01-19
Søknadsfrist 2018-02-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger