Diakon

Kvinesdal kommune har 6000 innbyggere og ligger sentralt ved E-39 midt mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen har et aktivt forretnings- og tjenestetilbud. Kommunen er delt opp i tre sokn: Feda, Kvinesdal og Fjotland. Det er et aktivt kristent arbeid i bygda. Vi har nye kontorlokaler sentralt plassert på Menighetssenteret i kommunesenteret. Diakonen har kontorfellesskap med to sokneprester, trosopplæringsmedarbeider, to kontoransatte, to organister og kirkeverge. Menighetssenteret i Kvinesdal eies av Kvinesdal menighet, og her er det tjenlige menighetslokaler. I Feda har menigheten gode lokaler i Feda bedehus og kirketun som ble innviet i 2012, til daglig kalt «Huset».

Vil du bli Kvinesdals nye diakon?

 

Fast stilling i 100 % stilling som diakon.

Målet med stillingen er å utvikle det diakonale arbeidet i menighetene i Kvinesdal. Særlig vekt på å arbeide blant ungdom, rusbrukere, sørgende og eldre.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha det administrative ansvaret for menighetenes diakoni
 • Nettverksskapende arbeid
 • Delta aktivt i konfirmantarbeid og ungdomsarbeid
 • Oppmuntre, lede og utløse frivillig diakonalt engasjement
 • Knytte kontakt mellom lokalmenigheten og lokalsamfunnet

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt av kirkemøtet.
 • Også personer med annen relevant utdannelse kan søke
 • Erfaringer fra diakonalt arbeid
 • Personlig egnethet blir vektlagt

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
 • Er god til å kommunisere
 • Har gode evner til samarbeid, selvstendighet og fleksibilitet

 

Særskilte krav:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev

Politiattest (barneomsorgsattest) må framlegges jf Kirkeloven § 29

 

Lønns- og arbeidsvilkår:

Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, med kirkevergen som nærmeste overordnede. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler. Det er utarbeidet instruks for stillingen.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkeverge Per Øistein Rogstad, tlf 41457584.

 

Søknad:
Søknad med CV sendes på e-post: progstad@kvinesdal.kirken.no eller via kirkejobb.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 14. februar

Arbeidsgiver Kvinesdal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kvinesdal
Publisert 2018-01-24
Søknadsfrist 2018-02-14
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kvinesdal kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger