Vi søker en diakon i 100% stilling til et treårig prosjekt «Bykirken Strømsø»

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen er en diakonal stiftelse med over 80 ansatte og 150 frivillige medarbeidere. Vårt arbeid omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet. Stiftelsen ble etablert i 1997.

Kirkens Bymisjon Drammen har i samarbeid med Strømsø menighet og Drammen kirkelige fellesråd etablert et treårig prosjekt «Bykirken Strømsø», tilknyttet Strømsø kirke. Sammen skal vi skape en ny og mangfoldig møteplass for mennesker i byen, slik at kirken kan bety mer for flere. En hverdagskirke med utvidet åpningstider, og et mer diakonalt preg. Dette er tenkt løst gjennom etablering og utvikling av samarbeidet «Bykirken Strømsø» - en modig og raus «Bykirke» som avdekker, lindrer og forandrer. 

Diakonen vil ha en sentral rolle i møtene med alle som søker kirken og kirkerommet - for tilgjengelighet, stillhet, lystenning, refleksjon, samtale og stille bønn. En kirke for de kirkeløse, de med det vanskelige, sammensatte eller konfliktfylte forholdet til kirken. En kirke for de som er kirke nære, og som finner det de søker, akkurat her. Et sted for de mindre vellykkede. En møteplass for aktivitet, trivsel og hygge.

Driften av «Bykirken Strømsø» skal ha hverdagsmesser/gudstjenester, diakoni, dialog og kultur/kulturinnslag som fire bærende elementer. Det diakonale perspektivet skal i større grad få fokus i «Bykirken Strømsø».

Diakonen vil ha en sentral rolle i utvikling av nye tiltak, som f.eks. tiltak for spesifiserte grupper, da som: strikkekafé, høytlesning, kvinnegruppe for mødre med annen etnisk tilhørighet mm. Utvikle konsept for konserter og kulturaktiviteter i «Bykirken Strømsø». Dette vil være oppgaver hvor diakonen vil være sentral i arbeidet.

Prosjektet skal inneha høy grad av reell brukermedvirkning.  

Hvem er du?

 • Du har både engasjementet og nødvendig kompetanse til å være med å bygge opp «Bykirken Strømsø» i henhold til prosjektbeskrivelse.
 • Du har gjerne erfaring fra lignende type arbeid.
 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner, (høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning)
 • Videreutdanning i sjelesorg (PKU, Svensk/Norsk videreutdanning i sjelesorg eller lignende)
 • Evne til å jobbe både med barn, ungdom, voksne og eldre i ulike livssituasjoner, og kulturell/religions-bakgrunn.
 • Evne til å samarbeide, organisere og koordinere
 • Det vil bli lagt betydelig vekt på personlige egenskaper og evnen til å arbeide selvstendig.
 • Du er «nevenyttig» og ser løsninger fremfor problemer.
 • Du ivaretar brukerperspektivet, og kan samhandle i forhold til å ivareta alles interesser på en best mulig måte.
 • Du har stor arbeidsglede og gjennomføringsevne. Du er ryddig og arbeider godt etter rutiner – du kan opparbeide gode rutiner og bidrar til at andre også gjør det.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du er tillitsvekkende og lett å samarbeide med.
 • Du er i en situasjon som gjør at du kan jobbe både ettermiddag, kveld og helg når det trengs – da dette må påregnes.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et utviklingsprosjekt, med stor selvstendighet.
 • Utfordringer med å delta i utbyggingen av et nytt tiltak.
 • Du blir en del av et etablert og kompetent miljø i Kirkens Bymisjon, men også med kollegaer tilknyttet Tangen og Strømsø sogn.
 • Ryddige lønnsforhold og god pensjonsavtale.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Stor variasjon i arbeidsoppgavene.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale


Den som ansettes må være medlem av Den Norske Kirke, og lojalitet til Kirkens Bymisjon sitt verdisyn kreves. Tilsettingen skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev. Personlige egnethet vil bli betydelig vektlagt.

 
Har du lyst til å lese mer om Kirkens Bymisjon og våre avdelinger, så ta gjerne en titt på vår nettside: www.bymisjon.no/drammen, www.bymisjon.no/kongsberg eller vår Facebook side: https://www.facebook.com/bymisjondrammen/

En søknad må være utfyllende og beskrivende i forhold til hvem du er og hvordan dine kvalifikasjoner kan passe inn hos oss, i tillegg til en CV. 
Spørsmål rettes til seksjonsleder Claus Engen tlf.: 976 00 094/32 27 72 10 eller daglig leder Jon-Ivar Windstad: 415 08 810/32 27 72 10

Søknad med CV merkes «Diakon» og sendes elektronisk til: post@skbd.no

Søknadsfrist: 23. februar 2018.


 

Arbeidsgiver Kirkens Bymisjon Drammen
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Drammen
Publisert 2018-02-01
Søknadsfrist 2018-02-23
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Kirkens Bymisjon Drammen

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger