Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

controller/ økonomirådgiver

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk - en kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser. BKF forvalter en årlig budsjettramme på 300 millioner kroner. Akasia Kirke og gravplass AS er BKF sin hovedleverandør av tjenester, inklusiv regnskapsførsel. Selskapet er et egenregiselskap eid av kirken i Bergen.

Økonomiavdelingen har ansvar for at fellesrådet har en forsvarlig og god økonomistyring, med tilgang til oppdatert og relevant styringsinformasjon som grunnlag for beslutninger og kontroll. Økonomiavdelingen har 3 ansatte, som samarbeider med våre dyktige regnskapsførere i egenregiselskapet Akasia kirke og gravplass.

Sentrale arbeidsoppgaver:
•          Økonomistyring og rapportering
•          Budsjettarbeid
•          Lederstøtte og –veiledning innenfor økonomi/budsjett
•          Økonomisk oppfølging av prosjekter på kirkebygg og gravplasser
•          Pådriverrolle i forhold til effektivisering, forenkling og innovative tiltak, herunder
             videreutvikling av våre rapporteringsverktøy
•          Ressursperson på økonomiområdet både for kirkevergens administrasjon og
             administrasjonslederne i menighetene
•          Dokumentasjon av rutiner og arbeidsprosesser som sikrer god intern kontroll
•          Kvalitetssikring av lønns- og regnskapsdata

Kompetanse:
•          Master i økonomi / siviløkonom
•          Minimum 5 års relevant erfaring
•          God kjennskap til offentlig regnskap
•          Kunnskap om og interesse for å utnytte dataverktøy og digitale løsninger på en effektiv måte
•          Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Personlige egenskaper:
•          Du er analytisk og nøyaktig
•          Du er strukturert, liker å ha orden og lage systemer
•          Du er selvgående og initiativrik, men kan også arbeide i team
•          Du takler både helhet og detaljer, og er lydhør overfor andres innspill
•          Du har gode samarbeidsevner og er flink til å bygge relasjoner
•          Du identifiserer deg med Den norske kirkes verdier

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•          Variert arbeid i positivt miljø
•          Et spennende arbeidsfellesskap med både ansatte og frivillige
•          Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
•          Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•          Bedriftshelsetjeneste
•          Tiltredelse 01.04.18, eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Stilling med saksnummer 18/38

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven §25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter Offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt økonomisjef Mette Rogstad Heimli mob. 93407367 epost mh479@kirken.no eller personalsjef Berit Bakke mob. 996 04 56, epost: bb957@kirken.no eller ved å gå inn på http://www.bergen.kirken.no

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-02-26
Søknadsfrist 2018-03-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger