Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Kateket / menighetspedagog

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk - en kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Bønes menighet ligger i Bergensdalen prosti i Bergen og har noe under 7000 medlemmer. Bønes menighet er en ung menighet. Bønes kirke er en dugnadskirke, bygget av og for Bønesfolket. Kirken ble vigslet i 1997. Andre byggetrinn stod ferdig i desember i 2009.

 

Arbeidsoppgaver for stillingen vil være knyttet til trosopplæring i Bønes menighet, for barn og unge i alderen 0-18 år. Det er utarbeidet en plan for trosopplæring, som er under revisjon. Den som tilsettes får medansvar for å stå for trosopplæring og sette andre tilsatte og frivillige ledere i stand til å gjennomføre trosopplæringen. Det er opprettet et trosopplæringsutvalg som menighetspedagogen er en del av.

 

Det er stor entusiasme for menighetslivet, og vi er beriket med mange frivillige som gjør en enestående innsats for menigheten. Bønes menighet er kjent for å være en ”lavterskelmenighet”. Bønes har felles konfirmantarbeid med Storetveit menighet. Staben består av sokneprest, kapellan, diakon, kirketjener, frivillighetskoordinator og kateket/menighetspedagoger, ungdomsarbeider, organist og administrasjonsleder.

 

Kateket/menighetspedagog blir tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Bønes menighet som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver:

Trosopplæringsplanen er under revisjon, og den som ansettes må påregne at stillingsinnholdet kan bli endret som følge av dette. Trosopplæringsplanen utarbeides i samarbeid mellom menighetsrådet og trosopplæringsutvalget. Den som ansettes får mulighet til å kunne påvirke noen av egne arbeidsområder, i samarbeid med trosopplæringsutvalget og nærmeste leder. Det er tiltak for barn i alderen 0-11 år som er tenkt vil være hovedansvarsområde. Nåværende tiltak innen denne aldersgruppen:

 

  • Babysang og Småbarnstreff
  • Samlinger i menighetsbarnehagen
  • Jule- og påskevandringer, jule- og påskegudstjenester
  • Familiegudstjenester
  • LysVåken og Tårnagenthelg

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har kateketutdannelse eller 3-årig utdanning på høyskolenivå, fortrinnsvis med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med aldersgruppen 0 - 11 år
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
 • God formidlingsevne til barn og unge
 • Gode samarbeidsevner
 • Evnen til å ta initiativ, være kreativ og arbeide selvstendig
 • Brennende ønske om å bringe Jesus til barn og unge
 • Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Særskilte krav

 • Den som søker må være medlem av Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven §29.
 • Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML § 13.4

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Et spennende arbeidsfellesskap med både ansatte og frivillige
 • Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse 01.04.18, eller etter avtale


Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer: 18/40

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf. 996 04 561, bb957@kirken.no , administrasjonsleder Roar Moen, rm263@kirken.no , tlf. 55 30 81 02 eller ved å gå inn på http://www.bergen.kirken.no

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-03-04
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger