Kateket / menighetspedagog

Våler kommune har i overkant av 5000 innbyggere og har to menigheter, Våler og Svinndal. Reisetiden til Oslo med bil fra Våler er ca 45 minutter og til Svinesund ca 1 time. Våler har to kirker og to kirkegårder. Våler kirke er en gammel middelalderkirke i stein og Svinndal kirke er en Grosch trekirke fra 1856. Det er ett felles menighetsråd i kommunen og ett fellesråd. Staben består av sogneprest, kirkeverge og kateket/menighetspedagog i fulle stillinger, sekretær, kantor og inne-kirketjenere i reduserte stillinger. Det er tjenesteyting fra kommunen på flere felt bl.a. på kirkegårdene. Kirkekontoret har lokaler i kommunens helse- og sosialsenter.

Oppgaver og ansvar:

*Ansvar for trosopplæringstiltak for barn og unge 0-18 år herunder planlegging, praktisk gjennomføring, rapportering m.m. i samarbeid med stab og frivillige. *Ansvar for skole-kirkesamarbeidet.

*Ansvar for ungdomsarbeidet i menighetene.

*Samarbeid med presten mht planlegging og gjennomføring av konfirmantopplegget.

*Samarbeid med andre undervisningsansatte i prostiet. *Medansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere.

*Informasjonsarbeid blant annet i menighetsbladet og på sosiale medier.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

*Relevant utdanning og erfaring.

*Kjennskap til kirkelig virksomhet og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i kirken/kristne organisasjoner.

*Gode formidlings- og samarbeidsevner.

*Kan arbeide systematisk og målrettet både selvstendig og i team.

*Trygg på bruk av IT baserte verktøy og sosiale medier.

*Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Øvrige vilkår:

*Dag-, kveld-, helg- og leirarbeid må påregnes.

*Lønn etter avtale og tariff innen KA.

*God pensjonsordning i KLP.

*Søker må kunne kommunisere godt norsk muntlig og skriftlig.

*Den som ansettes må disponere bil.

*Krav om medlemskap i Den norske kirke.

*Ved ansettelse vil det bli bedt om politiattest.

*6 mnd prøvetid.

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved: kirkeverge Eva Marie Pedersen tlf: 97 68 97 22, mail: kirkeverge@vpgo.net Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes: Våler Kirkelige Fellesråd, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold eller pr. epost til: kirkeverge@vpgo.net innen søknadsfrist: 01.03.2018

Arbeidsgiver Våler kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Våler
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-03-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Våler kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger