Kateket

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 130 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 15 kirkegårder. Fellesrådet har også ansvar for utvikling og vedlikehold av 19 kirkebygg, tre kapeller og ett krematorium. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Byåsen menighet er tilknyttet Byåsen kirke på Hallset i Trondheim. Menigheten har ca 15.500 medlemmer i Den Norske Kirke, og driver et stort og mangfoldig arbeid for både barn, unge, voksne og eldre. Motto for arbeidet i Byåsen kirke er å være «et møtested mellom himmel og jord». Virksomheten strekker seg fra et rikt gudstjenesteliv søndag kl 1100 til babysang og lavterskeltilbud som kulturkvelder. Det drives også ungdomsklubben Shelter med støtte fra Trondheim kommune. Byåsen menighet har et omfattende konfirmantarbeid med rundt 180 konfirmanter hvert år. Staben består av 3 prester, diakon, kateket, 2 menighetspedagoger, kantor, kirketjener og menighetsforvalter. Byåsen menighetsråd, ansatte og frivillige arbeider sammen for at kirka skal være et inkluderende og godt fellesskap og har som mål å romme hele bredden av befolkningen.

Kirkelig fellesråd i Trondheim søker nå etter 
Kateket i 100% fast stilling, arbeidssted p.t. Byåsen menighet.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisningsleder i Byåsen menighet
 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av konfirmantundervisning i samarbeid med andre ansatte
 • Planlegge og gjennomføre menighetens trosopplæring for barn og unge (0-18 år) i samarbeid med øvrig stab
 • Skole og barnehagekontakt
 • Ansvar for konfirmantundervisning
 • Rekruttere, inspirere, veilede og følge opp frivillige
 • Administrative oppgaver knyttet til trosopplæringsplan og rapportering

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet kateket
 • Spesielt godt kvalifiserte søkere med bakgrunn i pedagogikk, teologi og kristendomskunnskap kan vurderes, men det kan bli satt krav om komplettering av kompetanse før en evt. fast tilsetting
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid og/eller annet frivillig arbeid, forankret i den kristne tro
 • Må beherske bruk av It-verktøy

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibilitet, kreativitet og gode samarbeidsevner
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Engasjement og evne til å formidle kristen tro til barn og unge
 • Evne til å inspirere og motivere ulike aldersgrupper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Evne og vilje til å ta selvstendig ansvar og til å samarbeide med frivillige og ansatte
 • Fordel med førerkort kl B

Vi tilbyr:

 • Frihet med ansvar til å forme stillingens innhold sammen med menighetsråd og stab
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Helge- og kveldsarbeid må påregnes
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning
 • Gode rammer for kompetanseutvikling
 • Et hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø

  Den som ansettes, må være medlem i Den norske kirke og kunne fremvise politiattest.
  Søknadsfrist 20. Februar 2018
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-02-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger