Virksomhetsleder

CRUX Bergfløtt behandlingssenter i Lier og Drammen er et spesialisert behandlingstilbud for mennesker med schizofreni/psykoseproblematikk. Institusjonen har en døgnenhet med 12 plasser for unge pasienter, to brukerstyrte plasser og en poliklinikk. Vi er 44 ansatte som utgjør 37 årsverk og arbeider på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. CRUX Bergfløtt er kjent for høyt faglig nivå, god drift og godt omdømme. Vi søker ny virksomhetsleder som kan lede organisasjonen videre gjennom utvikling og faglig arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og implementering av strategiske planer og årsplaner
 • Sikre og videreutvikle CRUX Bergfløtt sitt omdømme gjennom proaktiv og åpen kommunikasjon med viktige eksterne interessegrupper som avtaleparter, ansatte, pasienter og pårørende
 • Sikre at Bergfløtt er et tidsaktuelt og fremoverlent behandlingssenter som både tilpasser seg og bidrar til omkringliggende fagfelt
 • Lede og støtte personalet iht til stiftelsen Crux sine mål og sikre at personalet har den kompetanse som til enhver tid er påkrevet
 • Påse at virksomheten følger den faglige utviklingen på feltet og drar nytte av ny kompetanse
 • Følge opp økonomi med budsjett- og resultatansvar
 • Drifte og utvikle CRUX Bergfløtt gjennom godt kvalitetsarbeid
  – Ivareta og videreutvikle kvalitets- og pasientsystemene
  – Sørge for god bruk av systemene
 • Sikre at CRUX Bergfløtt har gode og velfungerende bygg og fasiliteter
 • Rapportere og løfte aktuelle saker til seksjonsleder

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring er påkrevet, som omfatter både personalansvar, drift og utviklingsarbeid
 • Høyere relevant utdanning, gjerne psykologspesialist/psykiater, men andre fagbakgrunner vil også være aktuelle
 • Erfaring fra behandlingsinstitusjon innen psykisk helse, gjerne psykosearbeid
 • God innsikt i økonomi, innkjøp og administrasjon
 • God innsikt i styringsstrukturene i helse-norge, og erfaring med offentlige anbud

Vi søker deg som er kvalitetsbevisst, verdibasert og endringsvillig og som evner å se ansatte og sikre gode beslutningsprosesser. Du er robust som leder med en naturlig
autoritet. Personlig egnethet vektlegges.

Bergfløtt har offentlig lik ytelsespensjonsordning i KLP.

Fullstendig stillingsannonse og kontaktinformasjon finner du på stiftelsencrux.no. Ta kontakt med Nora Blaasvær på telefon 995 53 052 hvis du har spørsmål om stillingen. Kortfattet søknad med CV sendes til nbl@stiftelsencrux.no innen 16. mars 2018.

Arbeidsgiver Stiftelsen Crux
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Drammen
Publisert 2018-02-26
Søknadsfrist 2018-03-16
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen Crux

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger