UNGDOMSPASTOR/ UNGDOMS-ARBEIDAR i 100 % STILLING

Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje i Herøy er ein fri kyrkjelyd med nærare 450 medlemmar og eit variert tilbod til barn, unge, vaksne og eldre. Frikyrkja driv også brukt-butikken "Minneriet". I 2011 vart vårt nye kyrkjebygg vigsla. Staben består i dag av hovud-pastor, barne- og familiearbeidar, kontor-medarbeidar og for inneverande skuleår ein prosjektstilling i ungdoms-arbeidet, samt eit stort antal frivillige.

Arbeidsoppgåver Leie kyrkjelyden sitt ungdomsarbeid i samarbeid med resten av staben og dei mange frivillige. Dele Guds ord med dei unge og trene leiarar. Vere med å vidareutvikle ein spanande kyrkjelyd.
Kvalifikasjonar Relevant utdanning. Erfaring vert vektlagt og kan erstatte formell utdanning. Arbeider strukturert og sjølvstendig. Har evne til å organisere ungdoms-arbeidet og bygge team. Den som vert tilsett er forplikta til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk lutherske kyrkje si vedkjenn-ing.
Tiltreding: 1. 8. 2018. (eller etter avtale). Løn og arbeidsvilkår følgjer Frikyrkja sitt regulativ. For meir informasjon kontakt hovudpastor Erhard Hermansen, på telefon 700 87 800 eller pr. epost. Søknadsfrist: 9. 4. 2018. Søknad sendes: erhard.hermansen@frikyrkja.no
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje

Arbeidsgiver Herøy Frikyrkja
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Herøy
Publisert 2018-02-27
Søknadsfrist 2018-04-09
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Herøy Frikyrkja

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger