Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Vikariat som kirkemusiker i Bønes menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Som følge av permisjon har Bergen kirkelige fellesråd et ledig vikariat som kirkemusiker i 35% i Bønes menighet fra 1. mars 2018 – 30. juli 2019, med mulighet for forlengelse. Det kan være mulighet for å kombinere stillingen med evt. andre ledige stillinger i Bergen kirkelige fellesråd, avhengig av kvalifikasjoner.

Det er stor entusiasme for menighetslivet, og vi er beriket med mange frivillige som gjør en enestående innsats for menigheten. Bønes menighet er kjent for å være en” lavterskelmenighet”. Bønes har felles konfirmantarbeid med Storetveit menighet.

Bønes menighets visjon er å være åpen, synlig og tilstede. Vi søker etter deg som vil være med å virkeliggjøre denne visjonen og særlig ta del i det menighetsbyggende arbeidet.
Bønes menighet er en ung menighet med cirka 7 000 medlemmer og årlig 60-80 konfirmanter. Bønes menighet er levende og aktiv hele uken. Mennesker i alle aldre benytter seg av menighetens tilbud, og det er et omfattende arbeid for barn og unge. Et stort antall frivillige er engasjert i ulike aktiviteter. Det ligger to barneskoler, en ungdomsskole og flere barnehager i menigheten.

Staben i Bønes menighet består av tre prester, diakon og administrasjonsleder (delt med Storetveit menighet), menighetspedagog, menighetsarbeider, frivillighetskoordinator, kirketjener, ungdomsarbeider og organist.


Bønes menighet ønsker en allsidig, kreativ kirkemusiker med interesse for menighetslivet og se på det musikalske som en del av det menighetsbyggende arbeidet. En større del av stillingen vil være knyttet til menighetsarbeidet.

Kirkemusikeren må ha en positiv holdning til frivillige som kirkemusikalsk ressurs og ha evnen til å motivere og inkludere barn, ungdom og voksne i det kirkemusikalske arbeidet. For mer informasjon om menigheten; www.bonesmenighet.no .

Kirkemusiker blir tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Bønes og Storetveit menigheter som nærmeste overordnede.


Noen arbeidsoppgaver er:
•          Spille til menighetsaktiviteter som formiddagstreff, institusjonsandakter, osv.

 • Være musikalsk støtte til TenSing
 • Lede gruppearbeid i konfirmantarbeidet (musikerkonfirmanter)
 • Spille regelmessig til gudstjenester (cirka en gudstjeneste i måneden)
 • Bidra musikalsk i andre arrangement og kirkelige handlinger utfra menighetens og BKFs

behov, og kapasitet i stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

 • Engasjement i menighetens åndelige liv, og et ønske om at mennesker skal komme til tro, bevares i troen på Kristus.
 • Har relevant utdanning og/eller erfaring, særlig med tanke på barne- og ungdomsarbeid og/eller kirkemusikk.
 • Evnen til å motivere og inkludere barn og ungdom i det kirkemusikalske arbeidet
 • Gode samarbeidsegenskaper, både med ansatte og frivillige
 • Er en kreativ musiker som behersker piano og orgel.
 • Er allsidig, kreativ og trygg.
 • Behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig

 

Det vil bli tillagt stor vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid.


Særskilte krav:
•          Enkelt prøvespill kan bli aktuelt.

 • Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
 • Søker må være medlem av Den norske kirke.


Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
(www.ka.no ) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.


Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Et spennende arbeidsfellesskap med både ansatte og frivillige
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste

Tiltredelse: Snarest

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf 
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer 18/69

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter
offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til personalsjef Berit Bakke tlf 55 59 71 71/ mob.996 04 561, e-post: bb957@kirken.no eller til administrasjonsleder Roar Moen, tlf 55 30 81 02 / 957 95 324, e-post: rm263@kirken.no 

 

SØKNADSFRIST: 18.03.2018

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-02-28
Søknadsfrist 2018-03-18
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger