Generalsekretær Signo

Signo er en ideell, diakonal stiftelse. Vi gir et landsdekkende tilbud til døve, døvblinde og hørselshemmede som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. Signo har 1200 ansatte fordelt på syv virksomheter. Vi er lokalisert i Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim. Tilbudene gis innen bolig, helse, omsorg, skole, arbeid, rådgivning og kurs. Vi gir tilbud i alle livsfaser, fra ung til gammel. Hovedkontoret ligger på Nordstrand i Oslo. Generalsekretær er daglig leder for Stiftelsen Signo og rapporterer til Hovedstyret.

Signo er i vekst og har klare ambisjoner om videre utvikling av både tjenestetilbud og organisasjon. Generalsekretær vil være sentral i å videreutvikle og styrke Signo sin posisjon som en sentral, nasjonal leverandør av tilrettelagte tjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede.

 

Generalsekretæren skal sikre helhet og samspill i konsernet, styre det strategiske utviklingsarbeidet og være ansvarlig for økonomi- og resultatmål for konsernet som helhet. Generalsekretær leder hovedkontoret og skal samarbeide tett med virksomhetslederne i forbindelse med utarbeidelse av strategier, handlingsplaner og konsernovergripende prosjekter.  Hovedkontoret v/generalsekretær skal å ta en styrende rolle som driver i innovasjons- og fornyingsprosesser.

 

Sentrale oppgaver:

 

 • Lede stiftelsen administrativt, økonomisk og faglig innenfor rammer og føringer gitt av hovedstyret.
 • Styrke hovedkontoret for å sikre et strategisk lederskap av konsernet som helhet
 • Lede det pågående strategiarbeidet i stiftelsen
 • Utvikle en felles organisasjonskultur på tvers i konsernet – legge til rette for helhetlig ledertenking
 • Videreutvikle konsernet ved å utvikle og styrke konsernfelles løsninger
 • Videreutvikle tjenestetilbudet gjennom innovasjon og effektiv bruk av teknologi/digitalisering
 • Bistå virksomhetene i stiftelsen med strategi og utviklingsarbeid, delta på styremøter i stiftelsens ulike virksomheter
 • Legge til rette for profileringen av stiftelsen i media og på andre sentrale arenaer
 • Sørge for at Signo har god dialog og et godt samarbeid med relevante myndigheter og andre aktører
 • Sikre og videreutvikle samarbeidet med aktuelle brukerorganisasjoner
 • Fungere som leder i det nordiske samarbeidsorganet PCN i de perioder Norge har lederskapet, og følger for øvrig opp stiftelsens internasjonale kontaktarbeid

 

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning og bred ledererfaring, gjerne fra velferdssektoren, helse- og omsorgsfeltet og/eller utdanning- og oppvekstfeltet. Erfaring fra ideelle organisasjoner er relevant. 

 

Vi ser etter en strategisk og samlende leder som gjerne har erfaring fra restruktureringsprosesser.

Evne til å tenke langsiktig og sette en tydelig retning for organisasjonen er viktig.  Et bredt samfunnsperspektiv og interesse for Signos tjenestespekter og verdigrunnlag vil bli vektlagt.  Evnen til å knytte nettverk og bygge gode relasjoner både internt og eksternt er sentralt.  Aktuelle kandidater har innsikt i politiske rammebetingelser, og et relevant nettverk innenfor Signos tjenesteområder. Vi ser etter en generalsekretær som vil trives med å være et tydelig ansikt utad på vegne av Signo.

 

Aktuelle kandidater må ha interesse for tegnspråk, være villige til å sette seg inn i døve og døvblindes kultur, og å lære seg tegnspråk.

 

Tegnspråkbrukere oppfordres til å søke.

 

Ta gjerne konfidensiell kontakt med leder for hovedstyret; Anne Rygh Pedersen, tel 975 52 424, eller vår rådgiver Ann-Kristin Nyrønning i BackerSkeie, tel. 920 85 397. Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 18. mars 2018.

 

Arbeidsgiver Stiftelsen Signo
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-03-02
Søknadsfrist 2018-03-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen Signo

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger