Sjømannsprest / daglig leder Mallorca og sjømannsprest / daglig leder Tenerife (2 stillinger)

Sjømannskirken på Mallorca holder til i en vakker og nyoppusset kirke i Palmanova, hvor det holdes vielser, gudstjenester og arrangementer. Ansvarsområdet er hele øyen, i tillegg til at man jevnlig holder vielser i en leid kirke sentralt i Barcelona. Mallorca besøkes årlig av 120.000 nordmenn og det anslås at det bor ca 500 fastboende nordmenn på øyen. Det er mange pensjonister som besøker Mallorca i vintersesongen fra november til mars. Vår, sommer og høst er det mer korttidsturister, og langt flere barnefamilier og ungdom blant de besøkende. Sjømannskirken på Tenerife er sentralt i Los Cristianos, like ved strandpromenaden. Her har man gudstjenester, vielser og arrangementer. Ansvarsområdet er provinsen St.Cruz de Tenerife med øyene Tenerife, La Palma, La Gomera og El Hierro. Det meste av arbeidet foregår på Tenerife, primært på sørsiden, men der er også noe aktivitet i Puerto de la Cruz. Tenerife er den nest største charterdestinasjonen fra Norge, og her er en stor gruppe overvintrere, i tillegg til en del fastboende nordmenn. Det er gode flyforbindelser mellom Kanariøyene, hvilket tilrettelegger for et operativt fellesskap med sjømannskirkene på Lanzarote og Gran Canaria.

Til administrativ og åndelig ledelse av sjømannskirkene på Mallorca og Tenerife søker vi prester med bred erfaring fra prestetjenesten. Begge kirkene har omfattende virksomhet rettet mot nordmenn i sine områder, og stillingene er spennende, varierte og innholdsrike. 

For eventuell medreisende ektefelle tilbys inntil 100 % stilling, for eksempel med oppgaver innen diakonalt arbeid, vertskap, arrangements- og musikkarbeid eller kjøkkenarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenestearbeid og andre kirkelige handlinger. På Mallorca inkluderer dette arbeidet cirka 100 vielser årlig.
 • Økonomistyring og overordnet ansvar for den daglige driften.
 • Sykebesøk og sosialsaker.
 • Møter med mennesker, både på kirken og gjennom oppsøkende arbeid.
 • Beredskapsarbeid.
 • Arrangement ved kirken, med ansvar A-Å.
 • Les mer om kirken på kirkenes websider

Kvalifikasjoner:

 • Ordinert prest i Den norske Kirke, med relevant presteerfaring.
 • Førerkort klasse B.
 • Det er en fordel med spanskkunnskaper, men ikke et krav. Språkkurs vil bli gitt.
 • Den som tilsettes (også ektefelle som skal ha stilling hos oss) vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Personlige egenskaper:

 • Trygg og selvgående.
 • Inkluderende og glad i mennesker.
 • Målorientert og velorganisert, med høy gjennomføringskraft.
 • Kontaktskapende, med gode relasjonelle egenskaper.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Diverse andre forhold:
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
 • Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en selvstendig stilling, der man i stor grad kan påvirke egen arbeidshverdag.
 • Spennende utfordringer.
 • Deltakelse i lederutviklingsprogram.
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Arbeidsveiledning (ABV).
 • Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i inntil 100 % stilling.
 • Tjenestebolig.
 • Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt på Mallorca og Tenerife.
 • Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.
 • OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Mallorca
Publisert 2018-03-09
Søknadsfrist 2018-04-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger