Trosopplærer med musikkansvar

Sjømannskirken i Houston ligger i landlige omgivelser i Pasadena, cirka en halvtimes kjøring sør-øst for downtown Houston. Denne byen omtales ofte som verdens "oljehovedstad" og mange nordmenn oppholder seg her i forbindelse med olje-, offshore- og shipping-relatert virksomhet. Sjømannskirkens tomt er på hele 20 mål. De ansatte bor på området og i tillegg til kirkebygg, boliger og parkeringsplass, tilbys også blant annet fotballbane, lekeplass og svømmebasseng.

Vi søker ny medarbeider med trosopplæringskompetanse og diakonal interesse. Arbeidet er allsidig og foregår over hele byen, og du bør trives med oppsøkende arbeid. Du vet også hva det å jobbe i en kirkelig sammenheng innebærer og trives med det.

Arbeidsoppgaver:

 • Drive og utvikle trosopplæringstiltak under ledelse av kapellan og i samarbeid med øvrig stab.
 • Delta i konfirmantopplegget.
 • Bidra musikalsk i gudstjenester, trosopplæringstiltak og ved øvrige arrangement, og ha ansvar for planlegging av prosjektkor og korps.
 • Å kunne spille piano/orgel eller annet instrument til gudstjenester og kirkelige handlinger vil være en fordel.
 • Være med å planlegge og arrangere større og mindre aktiviteter.
 • Bidra i det øvrige menighetsbyggende og diakonale arbeidet ved kirken.
 • Les mer om kirken i Houston sine nettsider

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra trosopplæring i menighet, samt annen menighetserfaring, helst som ansatt, eventuelt langvarig frivillig.
 • Kirkelig og/eller pedagogisk utdanning er ønskelig.
 • Musikalsk kompetanse vil telle positivt (må ikke kunne spille et instrument).
 • Bilsertifikat kl. B.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.
 • For både ansatt og eventuell medreisende ektefelle:
 • På grunn av visumregler må både ansatt og medreisende ektefelle ha erfaring fra arbeid i menighet (frivillig eller ansatt), og/eller ha noe utdanning innen kristendom/kirkelig profesjon. Begge må også ha medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke minst siste to år.

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonelle evner.
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert, samt bidra positivt i teamarbeid.
 • Kreative evner i programarbeid, spesielt for barn og unge.
 • Være trygg i formidlingsrollen.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Diverse andre forhold:
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
 • Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.Ansatte i USA kan i henhold til visumet som innvilges, ikke arbeide i USA mer enn maks fem år. NB! Ved søknad om visum stilles det også krav til vandel hos søkerne, samt medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke siste to år (se også Formelle krav til ansettelse). Dette gjelder også eventuell medreisende ektefelle.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Det tilbys stilling for eventuelt medreisende ektefelle i 20 timer per uke (52,6 prosent).
 • Tjenestebolig på kirkens område.
 • Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Houston.
 • Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.
 • OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Houston, Texas
Publisert 2018-03-09
Søknadsfrist 2018-04-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger