Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Det er ledig 20 % fast stilling som ungdomsarbeider i Skjold menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Skjold menighet har ca. 10.000 innbyggere og ligger i Fana prosti ca.10 km sør for Bergen sentrum, og ligger i nærheten av Bybanen. Menigheten har en arbeidskirke som ble åpnet i 1998. Kirken er stor og flott med gode lokaliteter og mange muligheter. Selve kirkerommet er bygget i tradisjonell form som langkirke, men er moderne i utsmykning og funksjonalitet.

 

Staben består av 2 prester, kateket, kantor, frivillighetskoordinator, administrasjonsleder, menighetspedagog, kirketjener og diakon. Det er også mange frivillige i menigheten som ønsker å gjøre en innsats på ulike felt.

 

Vi ønsker at ungdomsarbeideren skal ha en tydelig rolle i ungdomsmiljøet.

 

Ungdomsarbeideren skal være direkte engasjert i utvikling og gjennomføring av det kontinuerlige arbeidet for barn og unge, og bidra til at dette arbeidet blir synlig i menigheten.

 

Skjold menighetsråd finansierer stillingen i sin helhet. Den som tilsettes vil ha Bergen kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og administrasjonsleder i Skjold menighet som nærmeste leder.

 

 • Arbeidsområder:
  Ungdomsarbeideren vil arbeide med etablerte tilbud, som Skjoldstock og lederkurs, og få være med på å utvikle og igangsette nye tilbud for ungdom. (Noen av disse tilbudene er enda ikke iverksatt.)
 • Club Skjold: Nattkafè annenhver fredag hvor første del vil ha hovedfokus på tweens.
 • Lederkurs: Planlegge og gjennomføre lederkurs for fjorårskonfirmanter i samarbeid med kapellan og menighetspedagog.
 • ULF: Ungdomslederforum for ungdommer med gjennomført lederkurs.
 • Konfirmantkontakt: planlegge og gjennomføre Skjoldstock. Delta på enkelte konfirmantsamlinger med info
 • Deltakelse på leir/ weekender: Lederkurs x 2, Skjoldstock + evt en sommerleir.
 • Kontakt/ samarbeidsmøter med organisasjoner og andre menigheter i prostiet: mulige faglige fellesskap og samarbeidsparter for Ungdomsarbeideren.
 • Arbeidstiden vil hovedsakelig være på kveldstid og i helger, og i hovedsak følge skoleruten sine ferie og fridager.

Det er utarbeidet utfyllende instruks for stillingen.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring innenfor barne- og ungdomsarbeid.
 • gode samarbeidsevner
 • initiativrik og kreativ
 • kontakt og relasjonsskapende
 • er glad i å arbeide med og formidle unge
 • beherske norsk flytende, muntlig og skriftlig

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Søker må være medlem av Den norske kirke, og arbeide i tråd med kirkens formål.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse; 13. august eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Stilling med saksnummer 18/76

 

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

 

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til administrasjonsleder Marita Børve, tlf 55597112/48198314, mb598@kirken.no , eller personalsjef Berit Bakke, tlf. 55 59 71 71/ mob.996 04 561, bb957@kirken.no

 

SØKNADSFRIST: 03.04.2018

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-03-12
Søknadsfrist 2018-04-03
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger