Sokneprest Randaberg. Vikariat - Tungenes prosti

I perioden 01.08.2018-31.12.2019 er det ledig 100 % stilling som vikar for soknepresten i Tungenes prosti, med Randaberg sokn som tjenestested. 20 % av stillingen er gudstjenestearbeid i Grødem sokn. Det er mulig å søke 80 % stilling, og da uten gudstjenestearbeidet i Grødem sokn. Randaberg er en aktiv menighet som arbeider målrettet mot alle aldersgrupper. Menighetsrådet har satt opp følgende prioriterte satsingsområder: Dåpsprosent, småbarnsfamilier, husfelleskap, tiden etter konfirmasjonene og givertjeneste. Det er relativt høy oppslutning om gudstjenester og aktiviteter. Statistikken for 2017 forteller om at gjennomsnittlig deltakelse ved gudstjenester var på over 200. Menigheten har et høyt aktivitetsnivå blant flere generasjoner, og mange frivillige medarbeidere. Menigheten har egen ungdoms- og trosopplæringsprest. Soknepresten vil ha arbeidsplass på kirkekontoret i Randaberg sentrum og samarbeider med staben der. Soknepresten samarbeider med de øvrige prestene i Tungenes prosti. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger i Randaberg kirke. Disse samlingene er av faglig og sosial karakter. Beredskapsvakter skjer i et samarbeid på tvers av flere prostier. Randaberg sokn tilhører Tungenes prosti. Prostiet omfatter kommunene Sola, Rennesøy, Mosterøy, Kvitsøy og Finnøy, i tillegg til Randaberg. Det er 45.500 innbyggere i prostiet fordelt på 11 sokn. Rundt 34 000 er medlem av Den norske kirke. Det er et aktivt kirkelig miljø i prostiet. Hovedkirken på Randaberg, Randaberg kirke, er en romslig Lindstow-kirke. Det er god teknisk standard på lydanlegg og prosjektor/skjerm. Rett ved siden av kirken står kirkestuen, som sto ferdig i 2014. Den brukes omtrent daglig til ulike aktiviteter og tiltak og til søndagsskole og kirkekaffe på søndager. Randaberg sokn ligger i Randaberg kommune (10 500 innbyggere), som er delt mellom Randaberg sokn (ca 7000 innbyggere), med 5600 medlemmer og Grødem sokn, (ca 3500 innbyggere) med 2850 medlemmer. Det er et nært samarbeid mellom Randaberg sokn og Grødem sokn. Det er ti barnehager og tre skoler i de to soknene. I tillegg er det en videregående skole og en aktiv kulturskole. Det kulturelle livet står sterkt i lokalmiljøet, og tradisjonelt er det godt samarbeid mellom kirke/kristenliv og kulturliv. Primærnæringene har tradisjonelt stått sterkt i kommunen, og gjør det ennå. Randaberg har et aktivt jordbuksmiljø, og er kjent for et intensivt jordbruksarbeid. Befolkningen er imidlertid sammensatt, og i dag er flertallet sysselsatt i andre enn primærnæringene. Det er et aktivt industri- og næringsmiljø i kommunen. Befolkningen er ca 10500, og ifølge siste årsstatistikk er 74 % medlemmer av Den norske kirke.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for prestetjeneste i henhold til tjenesteordningen for prester i Den norske kirke.
 • Gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Soknepresten inngår i samarbeidsområde med prestene i Tungenes prosti.
 • Delta i beredskapen i prostiet.
 • Menighetsbygging i Randaberg sokn i samarbeid med daglig leder og øvrig stab.
 • Forkynne og undervise.
 • Trosopplæringsarbeid i soknet i samarbeid med øvrig stab.
 • Oppgaver i prostiet under prostens ledelse.

Kvalifikasjoner:

 • Kan forkynne og formidle på en relevant måte til mennesker i dag.
 • Har evne til å kommunisere med alle grupper i lokalbefolkningen.
 • Har gode samarbeidsevner, evner å arbeide i team.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Skyss- og telefongodtgjørelser etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd.
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt.
 • Kvinner og yngre prester oppfordres til å søke.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på de særlige krav som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne bes derfor om å utforme en egenpresentasjon i sin søknad, som svarer på de utfordringer som fremkommer i utlysningsteksten.
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting. (jfr. §16 i diskrimineringsloven om seksuell orientering).
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. Offentlighetsloven § 25, 2. ledd).
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Målformen er bokmål.
 • Alle må søke elektronisk.

 

 

 

 

         For alle - av nåde

Arbeidsgiver Stavanger bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Randaberg
Publisert 2018-03-12
Søknadsfrist 2018-04-01
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømme

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger