Sokneprest i Berg - Larvik prosti

Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune, med til sammen ca 47.000 innbygger hvorav 31.400 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv. Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: ”Mer himmel på jord!”. Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Prostiet har fullskala trosopplæring. Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten, og som ser verdien av godt samarbeid med ansatte, råd, kirkelige organisasjoner og frivillige.

Det er ledig stilling som sokneprest i Larvik prosti med særlig tjenestested i Berg sokn.
Soknepresten i Berg samarbeider i team med sokneprestene i Tanum/Kjose sokn og Stavern sokn.
Berg menighet er en liten (ca. 2000 medlemmer) men aktiv menighet beliggende i Brunlanes, sør i Vestfold. Menigheten disponerer 3 kirkehus; Berg arbeidskirke, Berg kirke (trekirken) og Berg gamle kirke (steinkirken). Kontor for sokneprest og staben for øvrig er i arbeidskirken. 
Staben består av sokneprest, trosopplærer (80 %), kirketjener (70 %) og kirkemusiker sammen med Tanum sokn (100 %). En frivillighetskoordinator organiserer et stort korps av frivillige medarbeidere.
Visjonen for menigheten er utformet i to setninger: «Å kjenne seg hjemme i Farshuset og å hjelpe hverandre i livet».
Gudstjenester holdes annenhver søndag i arbeidskirken med god deltakelse av barn, konfirmanter og frivillige medarbeidere. Om sommeren er det «bryggegudstjenester» i Nevlunghavn og Helgeroa i samarbeid med Brunlanes frikirke. Gjennomgående er det et godt samarbeid med Brunlanes frikirke med faste samarbeidsmøter.
Menigheten har et godt barnearbeid knyttet til etter skoletid og har et ønske om å starte ungdomsarbeid. 
Menigheten er også organisert i ulike utvalg som f.eks. huskomité, gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg, misjonsutvalg og trosopplæringsutvalg. Menigheten har egen bruktbutikk i underetasjen til arbeidskirken. Inntektene fra denne er med på å finansiere trosopplærer-stillingen.
Det er et godt samarbeid med skolen (Berg skole) og barnehagene (Helgeroa og Torpeløkka).
Til informasjon om menigheten, se gjerne filmen som ble laget til kirkens 10 års jubileum på: https://youtu.be/SFpkWPpPgAc

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten i Berg inngår i et preste-team med sokneprestene i Berg, Tanum/Kjose og Stavern med vekt på de kirkelige handlingene; gudstjenester, gravferd og vielser (tjenesteuker). Gravferdsturnusen er ca. hver tredje uke. De samarbeidende prestene fordeler også dåpssamtaler, tjeneste ved institusjoner i de tre sokn og andre oppgaver.
 • Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den for enhver tid gjeldende ordning.
 • Soknepresten har ansvar for konfirmantene, men samarbeider med Tanum og Stavern om informasjon, plan for konfirmasjonstida og weekend-tur.
 • Soknepresten er medlem av Berg menighetsråd.

Kvalifikasjoner:

 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en prest som har gode samarbeidsevner, og som ønsker å samarbeide bredt.
 • Som har evne til god og ryddig kommunikasjon (med medarbeidere, frivillige, menighetsråd, media og folk flest)
 • Som liker å være sammen med mennesker i alle aldre og livsfaser.
 • Som har evne til å inspirere, bekrefte og se menighetens mange frivillige. Som har initiativ og gjennomføringsevne.
 • Som evner å levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap og tydelig forkynner evangeliet om Jesus.
 • Som er raus og inkluderende.
 • Som er positiv til et tett og godt samarbeid med Brunlanes frikirke og andre aktører i nærmiljøet.
 • Som ønsker å inkludere mennesker i en levende arbeidskirke på solkysten i Vestfold.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Til informasjon om menigheten, se gjerne filmen som ble laget til kirkens 10 års jubileum på: https://youtu.be/SFpkWPpPgAc

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Larvik
Publisert 2018-03-23
Søknadsfrist 2018-05-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger