Prost i Arendal prosti

Arendal prosti omfatter kommunene Arendal og Froland i Aust-Agder. I Agder og Telemark bispedømme er det i alt ti prostier. I Arendal prosti er det 50435 innbyggere. Tallet er fordelt slik: Arendal kommune: 44 645 innbyggere. Froland kommune: 5 790 innbyggere.

Prosten er knyttet til Trefoldighetskirken i Arendal der staben består av sokneprest, kantor, barne- og ungdomsprest, menighetssekretær (50%) og kirketjener. Prosten gjør fast prestetjeneste i menigheten, og deltar på stabsmøter.
Prostens kontor er samlokalisert med kirkevergens administrasjon i Arendal kultur- og rådhus. 
Prosten disponerer sekretær i 20 % stilling.
Prosten er forpliktet på mål og strategier som gjelder for bispedømmet, og utfører de oppgavene som ligger til prostestillingen.

Om prostiet
I Arendal prosti er det 7 sokn. Det er tretten tilsatte prester i prostiet (åtte sokneprester, to kapellaner, en institusjonsprest, en prostiprest og prosten). Medlemstallet i Den norske kirke i Arendal prosti er 35.808.
Agder og Telemark bispedømme har følgende strategimål: 1. Gudstjenestelivet blomstrer, 2.Flere søker dåp og trosopplæring, 3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet, 4. Flere får lyst til å arbeide i kirken. Visjonen lyder: «Mer himmel på jord». 
Målformen i Arendal prosti er bokmål. Enkelte tjenester i Mykland i Froland blir forrettet på nynorsk. Søkere må kunne beherske begge målformer.

For øvrig
Den som blir tilsatt må være innstilt på:
o Endringer i tjenesteordninger og regler fastsatt mellom partene.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver:

 • lede prestetjenesten og være strategisk leder i prostiet
 • personalansvar for prestene
 • bistå biskopen og delta i prostemøtet
 • gjennomføre årlige prostebesøk
 • avgjørelsesmyndighet i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement.
 • god kontakt med menighetene og bidra til samvirke med kirkelige råd
 • gjøre menighetsprest-tjeneste slik biskopen fastsetter
 • fast medlem i Arendal fellesråd, og er vararepresentant til Froland fellesråd
 • noe prestetjeneste i sone vest (Hisøy og Øyestad)

Kvalifikasjoner:

 • lederkompetanse og ledererfaring
 • erfaring fra personalarbeid og administrativt arbeid
 • god teologisk kompetanse
 • erfaring som menighetsprest

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • evne og vilje til samarbeid og medarbeiderskap
 • evne til å motivere og inspirere medarbeidere og menigheter
 • personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • lønn som prost, stillingskode 0933
 • regulativmessige godtgjøringer og skyssgodtgjøring etter statens regulativ
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Arendal
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger