Kapellan / Ungdomsprest i Lyngdal sokn

Lyngdal kommune, med ca 8400 innbyggere, er en attraktiv kommune i vekst. Lyngdal er et handelssentrum i vestre del av Vest-Agder, og en av Sørlandets største turistkommuner. Kommunen har et flott kulturhus, badeland med treningssenter (Sørlandsbadet), stadionanlegg med innen-og utendørs fotballbaner og Knertenparken med museum er i planleggingsfasen. Kommunen byr på mange muligheter til strand- og fritidsliv. (www.lyngdal.kommune.no).

Menighetens profil
Kommunen har to sokn, Lyngdal og Kvås, med totalt fire kirkesteder: Lyngdal, Kvås, Austad og Korshamn kapell. Lyngdal kirke er hovedkirken. I 2016 ble Lyngdal Kirkesenter bygget. Staben i Lyngdal består av prost, sokneprest, diakon, daglig leder, kirkeverge, kirketjener, kokk/senterleder, trosopplærer (50%), organist og kirkemusikere (130%), samt kirketjener i Kvås og Austad, kapelltjener i Korshamn og kirkegårdsarbeidere. Det er mange ulike råd og utvalg. Mange frivillige deltar i menighetens arbeid, også i ungdomsarbeidet. Oppfølging og rekruttering er viktig. Relasjonen til de andre menighetene i Lyngdal er god med regelmessige samlinger. 

Menighetens visjon og hovedmål
Menighetens visjon er: Lyngdal menighet vil skape rom for tilhørighet, tro og tjeneste. I tillegg har menigheten også et slagord: Lyngdal menighet - et hjerte i byen. Kirkesenteret ble fremfor alt bygget for å få et sted å drive barne- og ungdomsarbeid. Det er et ønske å bygge videre på det som er utviklet gjennom en tre-årig prosjektperiode med trosopplærer. 

Menighetens satsningsområder
Det kontinuerlige arbeidet «IF» ønsker en skal vokse og få en sterkere menighetsforankring. Menigheten har ungdomsband og sanggruppe som ledes av frivillige. I tillegg har menigheten en sanggruppe med jenter (Raindrops) som en av kirkemusikerne har ansvar for. Ungdoms Alpha har det vært ønske om å få startet, og det er et viktig satsningsområde.

Hvilke tiltak
Ungdoms Alpha, I Follow (IF), Fiber lederkurs, KRIK, ungdomsband, Raindrops, bibelgrupper og skiweekend. Konfirmantkullet har stadig vokst og i 2018 er det 77 konfirmanter. Som konfirmantleir har menigheten i flere år brukt KonfACTION i Bø i Telemark med stor suksess. I år deltok også ungdomsbandet med sangere på Impuls i Stavanger.

Gudstjenesteliv
Det er et aktivt gudstjenesteliv, med et snitt på 220 i Lyngdal. Det er god alderssammensetning, men en jobber aktivt for å stadig rekruttere unge familier. Søndagsskolen er et viktig redskap for gudstjenesteoppslutning. I snitt er det 30-50 barn på søndagsskolen gjennom året. Barn deltar i gudstjenesten gjennom to barnekor. Ungdomsbandet deltar på gudstjenester sammen med lovsangsteamene og voksenkoret. Inkludering av innvandrere er vektlagt.

For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest)

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet. Sokneprest og prost deltar med undervisning
 • Lede og utvikle trosopplærings- og undervisningsarbeid i Lyngdal, Austad og Kvås menigheter, med særlig fokus på fasen 13-18 år
 • Lede Trosopplæringsutvalget 13-18 år
 • Sitte i KRIK-styret og styret for IF (I Follow)
 • Organisere KRIK-arbeidet i menigheten
 • Ledertrening for ungdom
 • Forrette gudstjenester og kirkelige handlinger etter turnus og delta i prestefellesskapet i prostiet

Personlige egenskaper:

 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Evne til å inkludere barn, unge og voksne i trosopplæringsarbeid
 • Evne til å kommunisere med barn, unge og voksne
 • God på organisering og gjennomføring av prosjekt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med en godt kvalifisert og entusiastisk stab med godt arbeidsmiljø og mange engasjerte frivillige medarbeidere
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Lønn som kapellan i stillingskode 0922 LR 26
 • Etter- og vidererutdanning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lyngdal
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger