Sokneprest i Mandal prosti

Mandal kommune ligger på Norges sydspiss og har vel 15.000 innbyggere, hvorav 1400 er medlemmer i Holum sokn som er en landlig del av kommunen, i nordlig retning. Fra sentrum i Holum er det ca 1 mil til Mandal by. Holum kirke er fra 1824. I kommunen er det i tillegg gudstjenester i Mandal kirke fra 1821, Harkmark kirke fra 1613 og Skjernøy kapell fra 1913. Kirkesenteret med menighets- og prestekontor ligger i Mandal sentrum.

Menighetens profil
Det er prost og to prester i fellesrådsområdet, samt undervisningsleder, menighetspedagog, kantorer og korleder. 30 gudstjenester på søn-og helligdager. Soknepresten har ca 60% av gudstjenestene i Holum og jevnlige gudstjenester i Mandal, på Harkmark og på Skjernøy. Menigheten har dåpsopplæringsutvalg, diakoniutvalg, misjonsutvalg og gudstjenesteutvalg og har over 100 frivillige med god aldersspredning. Det er et aktivt ungdomsmiljø med bidrag inn mot konfirmantarbeidet. Det er et godt samarbeid mellom prestene i kommunen/prostiet og med bedehus og foreninger.

Menighetens visjon
Trivsel - Tro - tjeneste. Hovedmålet for inneværende periode er å skape fellesskap rundt og tilhørighet til gudstjenestene. 

Menighetens satsingsområder
Hovedsatsingsområde er gudstjenesten, samt satsing på trosopplæring, barn, ungdom og familiearbeid i samarbeid med Holum bedehus. 

Tiltak
Gudstjenester med forskjellig preg derav 3-4 ungdomsgudstjenester i året, tirsdagssprell med middag, søndagsskole, ungdomsklubb, familiearbeid, formiddagstreff for pensjonister, og mange tiltak knyttet til trosopplæringsplanen: Krøllekveld (3 år), helg for 4-åringer, Dåpsskole (6 år), Tårnagenthelg (8 år), Agent for rettferdighet (9 år) i samarbeid med Mandal, Juniorkonfirmantleir (10 år), LysVåken (11-12 år), Kirkeassistenter (11-12 år), Bekkevandring (13 år) og Actiondag (14 år).

Arbeidsoppgaver:

 • tjenesteuker i Mandal kommune
 • gudstjenesteturnus i samarbeid med sokneprest i Mandal og prost
 • ansvar for konfirmasjonsundervisningen
 • medlem av gudstjenesteutvalget, med ansvar for gjennomføring av ungdomsgudstjenester
 • medansvar for å planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltakene lokalt
 • planlegge og gjennomføre andaktene hver 14. dag på Holum Omsorgssenter

Personlige egenskaper:

 • evne til samarbeid, kommunikasjon og teamarbeid
 • evne til å jobbe med barn, ungdom og unge familier
 • evne til å skape gode relasjoner og binde generasjoner og miljøer sammen
 • gode formidlingsevner

Vi tilbyr:

 • lønnes som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Mandal
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger