Kirkeverge / daglig leder

Lengst vest i øyriket Vesterålen, med særegne fjellformasjoner og i naboskap med storhavet, ligger Bø kommune med ca. 2.700 innbyggere. Bø og Maines menighet er ett sokn, har 2 kirker og 5 kirkegarder, og betjenes av sokneprest, kirkeverge, diakon, menighetssekretær, kirketjener og organist. Kirkekontoret er samlokalisert i Bø kommunes rådhus. Vår mangeårige kirkeverge går nå av med pensjon.

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Daglig leder for menighetsrådets/fellesrådets

 • Lede, koordinere og organisere aktivitetene innenfor fellesrådets ansvarsområde og lede staben.

 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.

 • Økonomisk og administrativt lederansvar, herunder plan og

 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, og utøve tilsyn og forvaltning av kirker, gravplasser og andre kirkelige bygg og

 • Sekretær og saksbehandler for menighetsrådets/fellesrådets

 • Kontakt og rapportering til offentlige

 • Ansvaret for at:

Kirkesektorens tilsatte bidrar til realisering av vedtatte mål.

At kirkesektoren til enhver tid er hensiktsmessig organisert.

Det legges til rette for et godt arbeidsmiljø som grunnlag for de tilsattes utvikling, arbeidsinnsats og trivsel.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole innen ledelse, personal, IT og

 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering og

 • Personal- og økonomierfaring.

 • Kunnskap og forståelse for historiske verdier er ønskelig.

 • Medlemskap i Den norske kirke, og vise engasjement og lojalitet til den norske kirkes grunnverdier og

 • Personlig

 • Det er ønskelig at den ansatte disponerer

 

Lønn/arbeidsvilkår:

Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Fellesrådets leder Inger Johanne Iversen, tlf. 911 11 921.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes:

Bø og Malnes menighetsråd/kirkelige fellesråd ved leder Inger Johanne Iversen

Kirkekontoret

Veaveien 50

8475 Straumsjøen

Søknadsfrist 10.05.18

Arbeidsgiver Bø og Malnes menighet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-05-10
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Bø og Malnes menighet

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger