Direktør

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i snart 60 år bistått familier med forebyggende tiltak og tiltak for å hindre at større problemer får utvikle seg i familien. SKF er en ideell aktør i familievernet som skal yte hjelp til familier, par og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter i hverdagen. Hjelpen er uavhengig av tro, etnisitet og seksuell orientering. Tilbudet til våre brukere er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF består i dag av 10 familievernkontorer som i tillegg til terapeuter har avdelingsleder og kontoransatte. Det er til sammen mer enn 160 ansatte i SKF. SKF er en selvstendig stiftelse med stiftelsens styre som øverste styringsorgan. Det er Diakonhjemmet og Den norske kirke som oppnevner styremedlemmer, i tillegg til styremedlemmer valgt av ansatte. SKFs hovedadministrasjon består for tiden av direktør og controller, og holder til i egne lokaler på Vinderen i Oslo. Vi planlegger å øke ressursene i hovedadministrasjonen, sett i lys både av SKFs strategi og ny finansieringsordning fra og med 2018. Vår direktør har valgt å takke ja til nye utfordringer utenfor Stiftelsen Kirkens familievern. Vi søker derfor hennes etterfølger. Er det deg eller noen du kjenner?

Om stillingen

Direktør er øverste administrativt ansvarlige i stiftelsen. Hun eller han har personalansvar for enhetsledere og hovedadministrasjon, og med ansvar for sentral økonomistyring, ledelse og personal/HR til våre kontorer. Stillingen er avgjørende for å kunne videreutvikle SKF som ideell aktør og en viktig del av to-spors modellen i det norske familievernet. Direktøren har en nøkkelrolle både overfor Bufdir som sentralt styringsdirektorat for hele familievernet i Norge, og overfor de fem regionene i Bufetat.

Det er regionene i Bufetat som er tilskuddsforvaltere og administrative kontaktpunkt for våre familievernkontorer.

Vår nye direktør skal videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av likeverdige familieverntjenester på oppdrag fra Bufdir. Samtidig skal hun eller han i nært samarbeid med de 10 enhetslederne (samlet ledergruppe) posisjonere SKF som ideell aktør med selvstendig stemme inn i det offentlige og politiske rom, til beste for familievernet.

Arbeidsoppgaver

 • Forberede og dokumentere stiftelsens styremøter og gjennomføre stiftelsens strategiske beslutninger
 • Administrativt og økonomisk ansvar for hele stiftelsen
 • Personalansvar for enhetsledere og ansatte i hovedadministrasjonen
 • Organisasjons- og tjenesteutvikling i nært samarbeid med ledergruppen
 • Ansvar for å videreutvikle samarbeidsrelasjonen med Bufdir og regionene i Bufetat
 • Intern og ekstern kommunikasjon, med vekt på å videreutvikle gode relasjoner til relevante samarbeidsmiljøer, offentlige myndigheter og politiske interessenter

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Sans for å lede – og erfaring med å lede ulike fagprofesjoner og -miljøer
 • Kjennskap til offentlig finansierte tjenestetilbud og finansieringsmodeller
 • Du har kunnskap om og et fagpolitisk engasjement for familievernet
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring, samt god forståelse for personal/HR
 • Du er beslutningsdyktig og handlekraftig, med evne til strukturert og strategisk arbeid
 • Du samarbeider lett og får mennesker rundt deg til å trives
 • Du har evnen å lytte, støtte, motivere og utfordre dine medarbeidere

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet til å videreutvikle en kompetanseorganisasjon med et betydningsfullt oppdrag

Ta gjerne kontakt!

Spørsmål om stillingen kan rettes til styrets leder Helle Gjetrang (951 61 904 / helle.gjetrang@diakonhjemmet.no) eller styrets nestleder Morten Müller-Nilssen (928 88 011 / mmn@drive.as).

Arbeidsgiver Stiftelsen Kirkens Familievern
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-04-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen Kirkens Familievern

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger