Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Diakon i Sentrum og St. Hanshaugen menighet

Sentrum og St. Hanshaugen sokn (SSH) ligger midt i Oslo sentrum og strekker seg fra Akershus festning i sør til St. Hanshaugen i nord. Soknet ble opprettet 01.09.2013 og består av de tidligere soknene og kirkene Gamle Aker, Trefoldighet, Lovisenberg og Markus. Alle kirkene er i bruk med unntak av Markus kirke som er utleid. Domkirken er også en del av soknet, men med egen administrasjon. Menigheten disponerer i dag et menighetshus på Lovisenberg og et kirkesenter i Akersbakken. Der holder også Pilegrimssenter Oslo til. Det er drøyt 34 000 innbyggere i soknet. Med sine 16 700 medlemmer er SSH blant en av landets største menigheter. Den sentrale beliggenheten gir SSH store kontaktflater og muligheter for kirkelig nærvær i storbyen. Soknets stab omfatter daglig leder, 2 menighetskonsulenter, 5 prester, 3 kantorer, kommunikasjonskonsulent, trosopplæringsleder/ungdomsdiakonimedarbeider, diakon, prosjektleder for Værestedet/barnesangmedarbeider og kirketjenere.

- fast 50 % stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 50 % stilling som diakon tilknyttet Sentrum St. Hanshaugen menighet, med tiltredelse 1. september 2018.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes, blir ansvarlig for å lede og videreutvikle soknets diakonale arbeid i samarbeid med andre ansatte og frivillige. I stillingen inngår også rekruttering og opplæring av frivillige medarbeidere, samtaler og sjelesorg. 
Det foreligger en diakoniplan, og menigheten arbeider kontinuerlig med langsiktig strategi for hele virksomheten. Det må påregnes noe helgearbeid, inkludert deltakelse på noen gudstjenester.
Diakonen vil også støtte opp om arbeidet med Værestedet og Åpen kirke. Værestedet er et lavterskeltilbud hver fredag kl. 17.30 - 20 med fellesskap og enkel bevertning.

Kirken i Oslo er i en omstillingsfase. Endringer i stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde kan forekomme.

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
* Relevant erfaring fra arbeid med mennesker i utsatte livssituasjoner.
* Erfaring fra frivillighet.
* Evne til å skape hyggelige rammer rundt ulike arrangementer.
* Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige.
* Kunne videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig ha visjoner for fremtiden.
* Personlige egnethet vil bli vektlagt.

Særskilte krav

* Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
* Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Vi tilbyr

Et dynamisk arbeidsmiljø med mange dyktige kollegaer og spennende arbeidsoppgaver.
Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/421

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-04-13
Søknadsfrist 2018-04-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger