Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket i Hasle menighet

Hasle menighet ligger i bydel Grünerløkka i randsonen mellom sentrum og Groruddalen, og har ca. 5.400 medlemmer av Den norske kirke. Hasle kirke er en arbeidskirke fra 1960 med kontorer i underetasjen. Staben består idag av to prester, organist, diakon, kateket, trosopplæringsleder, daglig leder og kirketjenere, tilsammen ca. 4 årsverk. Vi samarbeider med Sinsen menighet innen bl.a. trosopplæring og diakoni. Hasle menighet ønsker å være et kirkelig og kulturelt samlingssted for nærmiljøet. Utvikling av våre gudstjenester og aktiviteter, samarbeid med nærmiljøet og frivillighet er våre satsinger i tiden fremover.

- fast 50% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 50% stilling som kateket tilknyttet Hasle menighet, med tiltredelse 20. august 2018.
Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere. Kateketen samarbeider nært med stabene i både Hasle og Sinsen menigheter.

Arbeidsoppgaver

Kateketen har hovedansvar for:
* menighetenes konfirmantarbeid, administrasjon og undervisning i samarbeid med prestene 
* rekruttere og følge opp ungdomslederne som er tilknyttet konfirmantarbeidet
* kontakt og samarbeid med skoler og barnehager

Andre oppgaver
* det er ønskelig at kateketen kan dirigere menighetens Familiekor og lede Babysang
* sammen med fagpersoner i stab delta i menighetens barne- og familiearbeid
* holde seg faglig oppdatert, delta på stabsmøter og samlinger i prostiet

Kvalifikasjoner

* primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
* andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk vil også bli vurdert
* det er ønskelig med erfaring fra konfirmant- og lederarbeid, samt musikalsk kompetanse 
* personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* god til å planlegge, administrere og undervise
* interesse og egenskaper til å bidra til samarbeid i stab og menighet og med våre samarbeidspartnere
* selvstendighet

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv heller Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. For informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen, se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/419

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-04-13
Søknadsfrist 2018-04-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger