Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket i Hauketo-Prinsdal menighet

Hauketo-Prinsdal menighet ligger helt sør i Oslo, i bydel Søndre Nordstrand. Det er en forholdsvis ung bydel med mange unge barnefamilier. Menigheten har ca. 6700 innbyggere hvorav 40 % er medlemmer i Den norske kirke. Det flerkulturelle mangfoldet utgjør en spennende kontekst. I tillegg til gudstjenester, satser Hauketo-Prinsdal menighet på barne- og ungdomsarbeid med Ten-Sing kor, trosopplæring, musikkarbeid og diakoni. Hauketo-Prinsdal og Holmlia menigheter danner en samarbeidsenhet innenfor trosopplæring og konfirmantarbeid, der kateketen har en sentral rolle. De to menighetene har totalt ca 40 konfirmanter hvert år. Hauketo-Prinsdal kirke er en moderne arbeidskirke vigslet i 1995, og det er kontorer i kirkebygget. Staben i Hauketo-Prinsdal består av kateket og sokneprest i fulle stillinger; daglig leder, kantor og diakonimedarbeider i deltidsstillinger.

- fast 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% fast stilling som kateket tilknyttet Hauketo-Prinsdal menighet fra 1. juni 2018. Tiltredelse etter avtale.

Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Kateketen i Hauketo-Prinsdal har ansvar for trosopplæringsarbeidet i samarbeidsenheten, sammen med trosopplæringsleder i Holmlia menighet.

Både kateketen i Hauketo-Prinsdal og kapellan i Holmlia har ansvar for konfirmasjons- og ungdomsarbeidet i samarbeidsenheten og fordeler oppgavene seg imellom. Det foregår hovedsaklig på torsdag ettermiddag og kveld. To torsdager i måneden er det Sjibbolet Ten-sing korøvelse og Tempel ungdomsklubb. En torsdag i måneden er det konfirmasjonsundervisning og ca. en torsdag pr måned MILK eller annen ledertrening. Hver torsdag avsluttes med HvilePuls gudstjeneste i kirkerommet. I tillegg arrangeres det både påskeleir og konfirmantleir, hvor kateketen har et hovedansvar.

 

Arbeidsoppgaver

* ansvar for organisering av konfirmantarbeidet og medansvar for undervisningen i samarbeid med prest
* ansvar for gjennomføring av ungdomsgudstjeneste HvilePuls 
* ansvar for oppfølging av Sjibbolet Ten-Sing og ungdomsklubben Tempel
* sosialt samvær med ungdommer på torsdagskveldene
* kontakt med skoler og barnehager - herunder planlegging og gjennomføring av barnehage- og skolegudstjenester
* tiltak ihht plan for trosopplæring 0-18 år, bl.a. medvirkning på familiegudstjenester i tilknytning til trosopplæringen 
* oppfølging av menighetens trosopplæringsplan, samt medansvar for økonomi og rapportering i samarbeidsenheten 
* medlem av felles trosopplæringsutvalg for Hauketo-Prinsdal og Holmlia
* rekruttering og oppfølging av frivillige til menighetens arbeid for barn og ungdom, herunder konfirmantarbeidet og trosopplæringsarbeidet

Kvalifikasjoner

* primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
* andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk kan også bli vurdert
* erfaring fra lignende type stilling er ønskelig
* personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* engasjert og kreativ sammen med barn og unge 
* gode pedagogiske og administrative evner 
* gode leder- og samarbeidsegenskaper 
* du må kunne arbeide selvstendig og i team

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/417

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-04-13
Søknadsfrist 2018-04-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger