Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket i Ullern menighet

Ullern menighet er en aktiv menighet i Oslo vest, med vel 20.000 innbyggere. Menigheten har et stort antall gudstjenester og kirkelige handlinger. Ved kirken ligger Ullern kapell, som benyttes til bisettelser og mindre gudstjenester og holdes åpent daglig. Menighetskontorene ligger i menighetshuset ved kirken. Menigheten har årlig mellom 100-140 konfirmanter, i tillegg til et veldrevet ungdomsarbeid. De samarbeider med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Staben består av tre prester, kateket, trosopplæringsleder, menighetspedagog, kantor og daglig leder i fulle stillinger, samt kontorsekretær, ungdomsarbeider, vaktmester og kirketjenere i deltidsstillinger. http://www.kirken.no/ullern

- fast 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som kateket tilknyttet Ullern menighet, med tiltredelse medio september 2018.

Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere til ungdomsarbeidet.

Arbeidsoppgaver

* hovedansvar for organisering av konfirmantarbeidet og medansvar for undervisningen i samarbeid med prest 
* ansvarlig for kontakt med skoler og barnehager og gjennomføring i samarbeid med prestene 
* bidra i utviklingen av barne- og ungdomsarbeidet i menigheten 
* følge opp frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet 
* inngå i prostiets felles ungdomsarbeid 
* delta i trosopplæringsarbeidet sammen med trosopplæringsleder 
* betydelig leirarbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

* primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke 
* andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk kan også bli vurdert 
* erfaring fra og interesse for barne- og ungdomsarbeid, med hovedvekt på ungdom
* personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* evne til å lede, organisere og administrere 
* god relasjonsbygger som er glad i "å henge med" og interessert i ungdom
* åpen, fleksibel og lyttende med engasjement og arbeidsglede
* selvstendig og ansvarsbevisst, med gode samarbeidsevner 
* gode kommunikasjonsevner, særlig med barn og unge, og evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper 
* trives med høyt aktivitetsnivå i samspill med andre medarbeidere og frivillige

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/418

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-04-13
Søknadsfrist 2018-04-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger