Prosjekt Ung 2021

Ski menighetsråd skal starte et ungdomsprosjekt kalt «Prosjekt Ung 2021».

Prosjektet har som hovedformål å bygge opp og videreutvikle et godt kristent ungdomsarbeid i Ski menighet.

I den forbindelse søker vi etter prosjektleder i 100% stilling.

«Prosjekt Ung 2021» kan ledes av en ungdomsprest, en kateket, en musiker eller en god leder med annen relevant bakgrunn. Vi søker en prosjektleder med god erfaring fra ulike typer ungdomsarbeid, som evner å arbeide strategisk og målrettet, og som er flink til å få ungdom med på laget.

Vi er åpne for å utvikle ulike typer ungdomsaktiviteter som korvirksomhet, klubbarbeid, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante virksomhetstyper som kan fungere godt i kirken.

Vi ser gjerne at prosjektleders spesielle kvalifikasjoner kan få påvirke profilen på prosjektarbeidet.

Ansettelsen er i første omgang for tre år med muligheter for forlengelse.

Prosjektet skal drives i nært samarbeid med Ski menighets ansatte og frivillige.

Staben i Ski menighet består fra før av sokneprest, kateket, menighetspedagog, diakon og rådgiver. Staben er samlokalisert med prost i Nordre Follo og kirkevergen i Ski.

Lønn etter avtale.

Elektronisk søknad sendes www.kirkejobb.no innen 10. mai

 

Ski kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Ski kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 30.600. Vi har 4 sokn og 5 kirker. Den totale staben består av 25 fellesrådsansatte i 20 årsverk og 5 prester i 5 årsverk (inkludert prost).

Arbeidsgiver Ski kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ski
Publisert 2018-04-13
Søknadsfrist 2018-05-10
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ski kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger