Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Institusjonsdiakon

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorgan for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum kommune. Bærum har vel 125 000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er tilstede i medlemmenes liv i alle livsfaser. Kirken er aktiv samarbeidspartner for Bærum kommune og styrker sitt diakonale arbeid rettet mot eldre og ensomme i institusjoner med denne stillingen. Østerås menighet ligger i østre Bærum, urbant «på landet» nær Oslo by, og har ca 10.000 innbyggere. Vi er en åpen og raus menighet som er tydelig til stede i lokalmiljøet, og vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid på institusjoner for eldre i Bærum
 • Betjene beboere med sjelesorg, nattverd og forbønn, grupper og samlinger
 • Samarbeid med pårørende
 • Være en aktiv samarbeidspartner for de ansatte i institusjonene
 • Nettverksbygging mellom sykehjem og den lokale menighet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som diakon, i henhold til tjenesteordning for diakoner
 • Erfaring fra diakonalt arbeid og gjerne fra arbeid på institusjoner
 • Relasjonskompetanse innen samtale og sjelesorg
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Søker må disponere bil, godtgjøring etter statens satser
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper:

 • Du bør ha erfaring med omsorg for mennesker i livets sluttfase
 • Du er en trygg person som både kan arbeide selvstendig og er en god lagspiller
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med både menighetene, andre livssyns- og trossamfunn, kommune, frivillige organisasjoner og andre offentlige og private aktører på ditt område
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Meget meningsfylte oppgaver hvor du kan bidra med livsmestring i en sårbar livsfase
 • Arbeids- og kontorfellesskap i Østerås menighet
 • Et sterkt og utviklende faglig fellesskap med Bærum-menighetenes øvrige 13 diakoner
 • Faglig veiledning
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Stillingen er 100 %, men det er mulig å søke deler av stillingen. Oppgi hvor stor stillingsprosent du ønsker
 • Stillingen finansieres delvis av fondsmidler fra tidligere Haslum, Jar og Eik (Østerås og Grinilund) menighetspleie
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Østerås menighet som hovedarbeidssted pt. Kirkeforvalter i Østerås er nærmeste leder.
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht avtale
 • Oppstart: etter nærmere avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2018-06-13
Søknadsfrist 2018-08-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger