Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Institusjonsdiakon

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorgan for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum kommune. Bærum har vel 125 000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er tilstede i medlemmenes liv i alle livsfaser. Kirken er aktiv samarbeidspartner for Bærum kommune og styrker sitt diakonale arbeid rettet mot eldre og ensomme i institusjoner med denne stillingen. Østerås menighet ligger i østre Bærum, urbant «på landet» nær Oslo by, og har ca 10.000 innbyggere. Vi er en åpen og raus menighet som er tydelig til stede i lokalmiljøet, og vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid på institusjoner for eldre i Bærum
 • Betjene beboere med sjelesorg, nattverd og forbønn, grupper og samlinger
 • Samarbeid med pårørende
 • Være en aktiv samarbeidspartner for de ansatte i institusjonene
 • Nettverksbygging mellom sykehjem og den lokale menighet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som diakon, i henhold til tjenesteordning for diakoner
 • Erfaring fra diakonalt arbeid og gjerne fra arbeid på institusjoner
 • Relasjonskompetanse innen samtale og sjelesorg
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Søker må disponere bil, godtgjøring etter statens satser
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper:

 • Du bør ha erfaring med omsorg for mennesker i livets sluttfase
 • Du er en trygg person som både kan arbeide selvstendig og er en god lagspiller
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med både menighetene, andre livssyns- og trossamfunn, kommune, frivillige organisasjoner og andre offentlige og private aktører på ditt område
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Meget meningsfylte oppgaver hvor du kan bidra med livsmestring i en sårbar livsfase
 • Arbeids- og kontorfellesskap i Østerås menighet
 • Et sterkt og utviklende faglig fellesskap med Bærum-menighetenes øvrige 13 diakoner
 • Faglig veiledning
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Stillingen er 100 %, men det er mulig å søke deler av stillingen. Oppgi hvor stor stillingsprosent du ønsker
 • Stillingen finansieres delvis av fondsmidler fra tidligere Haslum, Jar og Eik (Østerås og Grinilund) menighetspleie
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Østerås menighet som hovedarbeidssted pt. Kirkeforvalter i Østerås er nærmeste leder.
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht avtale
 • Oppstart: etter nærmere avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2018-06-13
Søknadsfrist 2018-08-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger