Sokneprest i Flå / prostiprest i Hallingdal

SE TIL HALLINGDAL! Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv. Vi er tradisjonsbærere, og samtidig moderne og nyskapende. Vi har mange dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste. Hallingdal ligger sentralt mellom øst og vest. Et dalføre med mange ressurser og store muligheter!

Flå er «først i Hallingdal», og ligger halvannen time fra Oslo. Her er det flott natur med bl.a. Krøderen, Vassfaret og Høgevarde. Kommunen har opplevd stor utvikling de siste årene. Det er ca. 1000 innbyggere, og folketallet er stigende. Det er gode oppvekstsvilkår, gode fritidstilbud og gode servicetilbud. Kommuneadministrasjonen er samlet i det nye «Veksthuset» i sentrum. Her har også den kirkelige staben sine kontor. Flå er det vi kan kalle en typisk folkekirkemenighet. Det er få vigsler, men ellers stor oppslutning om kirkelige handlinger. Staben består i tillegg til soknepresten av kirkeverge, klokker, organist, kirketjener og trosopplærer i deltidsstillinger. Det er mulig å bare søke 50 % soknepreststilling om det er ønskelig.

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten/prostipresten vil ha ca 50% av sin tjeneste knyttet til Flå sokn, og vil ellers gjøre tjeneste i Hallingdal prosti.
 • Flå samarbeider med Nes om gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Gravferdene blir organisert gjennom tjenesteuker.
 • Prestene i Nes og Flå samarbeider også om konfirmantopplegget.
 • Det er ønskelig at soknepresten/prostipresten tar det administrative ansvaret for konfirmantarbeidet. For tiden har trosopplærer konfirmantansvar i Flå.
 • Soknepresten er medlem av Flå menighetsråd/fellesråd
 • Presten har kontor i Veksthuset i Flå
 • Ca. en gang i måneden samles prestene i prostiet til sosialt og faglig samvær på Ål.

Kvalifikasjoner:

 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest som er god på kommunikasjon og samarbeid
 • En som har som har initiativ og evne til å samarbeide med ulike grupper i lokalmiljøet.
 • En prest som kan bidra aktivt til et variert gudstjenesteliv.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Flå
Publisert 2018-06-22
Søknadsfrist 2018-08-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger