Prost i Skien prosti

Skien prosti omfatter kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan i Telemark fylke. Det er til sammen ti sokn i prostiet. I Agder og Telemark bispedømme er det i alt ti prostier. I Skien prosti er det ca 91250 innbyggere. Tallet er fordelt slik: Skien kommune: 54300 innbyggere. Porsgrunn kommune 34600 innbyggere. Siljan kommune: 2350 innbyggere.

Om stillingen
Prosten er knyttet til Skien kirke og menighet der staben forøvrig består av sokneprest, kapellan, diakon, to kantorer, trosopplærer, menighetsarbeider, kirketjener og sekretær. Prosten gjør fast prestetjeneste i menigheten, og deltar på stabsmøter. Prostens kontor er del av kontorfellesskapet for Skien menighet. 
Prosten disponerer sekretær i 50 % stilling. Prosten er forpliktet på mål og strategier som gjelder for bispedømmet, og utfører de oppgavene som ligger til prostestillingen.

Om prostiet
Det er 22 tilsatte prester i prostiet (12 sokneprester, sju kapellaner, en prostiprest, en fengselsprest og prosten) i 21 årsverk. Medlemstallet i Den norske kirke i Skien prosti er 61600.

Agder og Telemark bispedømme har følgende strategimål:
1. Gudstjenestelivet blomstrer, 2. Flere søker dåp og trosopplæring, 3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet, 4. Flere får lyst til å arbeide i kirken. 

Visjonen lyder: «Mer himmel på jord». 

Målformen i Skien prosti er bokmål. Søkere må kunne beherske begge målformer.

For øvrig
Den som blir tilsatt må være innstilt på:
o Endringer i tjenesteordninger og regler fastsatt mellom partene.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver:

 • lede prestetjenesten i prostiet
 • personalansvar for prestene
 • bistå biskopen og delta i prostemøtet
 • avgjørelsesmyndighet i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement
 • ha god kontakt med menigheten og gjennomføre årlige prostebesøk
 • bidra til samvirke med kirkelige råd
 • gjøre menighetsprest-tjeneste slik biskopen fastsetter
 • fast medlem i Skien kirkelige fellesråd og i Porsgrunn kirkelige fellesråd (har stedfortreder i Siljan)

Kvalifikasjoner:

 • Cand. theol.
 • Kompetanse innenfor personalledelse

Personlige egenskaper:

 • god teologisk kompetanse
 • gode lederegenskaper
 • gode administrative evner
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å motivere og inspirere medarbeidere og menigheter

Vi tilbyr:

 • lønn som prost, stillingskode 0933
 • regulativmessige godtgjøringer og skyssgodtgjøring etter statens regulativ
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning

 

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skien
Publisert 2018-06-27
Søknadsfrist 2018-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger