Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Ungdomsarbeider i Fornebulandet menighet

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Se også vår facebookside

Fornebulandet menighet ligger i den søndre delen av Bærum og består av ca. 8000 innbyggere. Snarøya kirke og Kilentunet på Lysaker er utgangspunkt for menighetens aktivitet. Menigheten står foran spennende utfordringer i forbindelse med den store tilflyttingen og utbyggingen av Fornebu. Et viktig mål for menigheten er å kunne imøtekomme nyinnflyttede og inkludere dem i menighetslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedfokus på ungdomsarbeidet i menigheten
 • Hovedansvar for klubbkvelder på mandager. Det må i gjennomsnitt påregnes ca. en dag med kveldsarbeid per uke
 • Arbeide med utvikling av musikkmiljø/band
 • Samarbeid med kateket i deler av konfirmantarbeidet og lederkurs
 • Være med i og medvirke til å utvikle trosopplæringstiltak i samarbeid med øvrig stab og frivillige
 • Være en viktig samarbeidspartner i fellesarrangemeter
 • Medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet
 • Delta på leirer og arrangementer, etter avtale

Kvalifikasjoner:

 • Du har gjerne utdanning som ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra kristent ungdomsarbeid
 • Du er trygg i egen kristen tro, og har ønske om å formidle tro til ungdommer
 • God evne til å organisere og gjennomføre aktiviteter
 • Musikalsk kompetanse
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse

Personlige egenskaper:

 • God samarbeidsevne
 • Du trives i arbeid med ungdom og er en trygg relasjonsbygger
 • God evne til å arbeide både selvstendig og til å motivere deg selv og andre
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv.
 • Å jobbe i en spennende menighet under utvikling
 • Faglig fellesskap med kolleger innen barne og ungdomsarbeid på tvers av Bærum
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og nært samarbeid med KFUK/KFUM og Region Oslo Akershus
 • Faglig støtte fra våre ungdomsdiakoner i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Lønn etter KAs tariffavtale, pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Fornebulandet menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2018-06-27
Søknadsfrist 2018-08-12
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger