Vikarprest i Hallingdal, Hol og Geilo sokn

SE TIL HALLINGDAL! Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv. Vi er tradisjonsbærere, og samtidig moderne og nyskapende. Vi har mange dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste. Hallingdal ligger sentralt mellom øst og vest. Et dalføre med mange ressurser og store muligheter!

Tunsberg bispedømme trenger vikarprest/prostiprest i øvre Hallingdal i ett år. Vi ønsker oss en vikar allerede fra august eller med oppstart så snart som mulig. Presten vil ha det meste av sitt arbeid knyttet til Geilo sokn, men vil også gjøre tjeneste i Dagali, Skurdalen, Hol og Hovet. Vikarpresten vil også gjøre tjeneste andre steder i prostiet ved behov. Presten vil ha kontor i Geilo kulturkyrkje. Geilo kulturkyrkje er en brukskirke, en slags sjømannskirke på fjellet.
Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Geilo har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger. Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter. Det er ca. 4500 innbyggere i Hol kommune

Arbeidsoppgaver:

 • Vikarpresten får kontor i Geilo kulturkyrkje, og vil ha sin tjeneste knyttet til Geilo sokn
 • Soknepresten i Hol har også kontor i Geilo kulturkyrkje
 • Prestene i Geilo og Hol samarbeider om konfirmantopplegget.
 • Gravferdene blir organisert gjennom tjenesteuker.
 • Vikarpresten er medlem av Geilo menighetsråd
 • Prostipresten har kontor i Geilo kulturkyrkje
 • Ca. en gang i måneden samles prestene i prostiet til sosialt og faglig samvær på Ål.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en prest som kan gå rett inn i arbeidsoppgavene.
 • Vi søker en prest som er god på kommunikasjon og samarbeid
 • En som har som har initiativ og evne til å samarbeide med ulike grupper i lokalmiljøet.
 • En prest som kan bidra aktivt til et variert gudstjenesteliv.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1537 - prostiprest
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

 

 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Geilo
Publisert 2018-07-11
Søknadsfrist 2018-08-15
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger