Sokneprest i Søndre Slagen

Tønsberg domprosti består av kommunene Færder og Tønsberg med et innbyggertall på til sammen ca.75000. I 2020 vil kommunene Re og Tønsberg bli slått sammen. Domprostiet består nå av 9 sokn og 20 prester. I Tønsberg ligger både fylkesadministrasjon og bispedømmeadministrasjon. Tønsberg har et rikt kulturliv, og er omkranset av vakker skjærgård og flotte naturområder

Søndre Slagen er ett sokn og har tre kirker. Det er gudstjeneste hver søndag i Søndre Slagen kirke og annenhver søndag i Husøy og Vallø kirke. Det er 2 institusjoner og 2 bo- og servicesentere i menigheten. Det er fire kommunale barneskoler og en privat, og to ungdomsskoler i soknet. I tillegg er det et godt samarbeid med soknets mange barnehager.
Staben består av sokneprest, to kapellaner, en diakon (50%), trosopplæringsleder, undervisningsleder, to kantorer (160%) og to kirketjenere (140%). I tillegg er det mange frivillige som er et stort aktivum i menigheten, og som er engasjert i menighetens mange aktiviteter.
Menighetsrådet har i siste periode hatt som mål at gudstjenestelivet skal blomstre. Dette har vært en satsning for sittende menighetsråd etter visjonsdokumentets overordnede tittel «Mer himmel på jord.» 2018 er kalt «Diakoniens år». Det drives et godt trosopplæringsarbeid i menigheten. Menigheten har ca 120 konfirmanter årlig, og det tilbys ledertrening etter konfirmanttiden. KFUK/M har et aktivt speiderarbeid i menigheten. Det er 2 voksenkor, og 2 barnekor. Vallø kirkes venner arbeider godt med arrangementer knyttet til Vallø kirke. På Husøy er det gudstjenester etter verktøyet fra søndagsskolen «Sprell levende», med barnekoret som sentral aktør.

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten har ansvar for ledelsen av prestetjenesten i soknet og fordeler arbeidsoppgavene mellom prestene
 • Soknepresten leder stabsmøtene i samarbeid med en stabskoordinator
 • Soknepresten har sete i Søndre Slagen menighetsråd
 • Soknepresten deltar i konfirmantundervisningen
 • Soknepresten deltar i beredskapsarbeidet etter gjeldende ordning
 • Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en prest:
 • Som har gode samarbeidsevner
 • Som har evne til god og ryddig kommunikasjon med medarbeidere, frivillige, menighetsråd og media
 • Som liker å være sammen med mennesker i alle aldre og livsfaser
 • Som har evne til å inspirere, bekrefte og se menighetens mange frivillige
 • Som har initiativ og gjennomføringsevne
 • Som evner å levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap og tydelig forkynner evangeliet om Jesus
 • Som er raus og inkluderende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tønsberg
Publisert 2018-08-02
Søknadsfrist 2018-09-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger