Daglig leder - Familieveiviseren

Sjømannskirkens Familieveiviser er et lavterskeltilbud til norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte som oppholder seg i Spania i kortere eller lengre tid. Familieveiviseren tilbyr samtaler til barn og unge, samt familie-, foreldre -og parsamtaler. Videre tilbyr vi temakvelder og/ eller grupper for barn/ungdom og for foreldre. Ansatte i Familieveiviseren har taushetsplikt. Staben utgjøres av en daglig leder, to andre fagstillinger i 100 % og en språk- og kulturtolk i 50 %. Familieveiviseren har operativ virksomhet på Costa Blanca, Costa del Sol og Gran Canaria. Organisatorisk er den underlagt utenlandsavdelingen, med regionleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Samtaler med barn, unge og foresatte.
 • Familie- og relasjonsrådgivning.
 • Oppsøkende arbeid.
 • Bistå familier i krise med særlig fokus på barn som er utsatt for omsorgssvikt.
 • Daglig ledelse, inkludert personal- og økonomiansvar.
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet.
 • Les mer om tjenesten på Familieveiviseren sine websider

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole, og helst med videreutdanning innen veiledning/familieterapi.
 • Erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier.
 • Kompetanse på å forholde seg til mennesker i krise.
 • Spanskkunnskaper vil være en fordel, men språkkurs vil bli tilbudt.
 • Bilsertifikat kl. B.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonelle evner og gode samarbeidsevner.
 • Evne til fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og oppgaver.
 • Evne til å jobbe selvstendig med ansvarsområdene.
 • Gode lederegenskaper.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Diverse andre forhold:
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
 • Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
 • Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % knyttet til Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa.
 • Tjenestebolig etter behov.
 • Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Albir.
 • Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gran Canaria
Publisert 2018-08-06
Søknadsfrist 2018-08-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger