Vertskap - Sjømannskirken i San Francisco

San Francisco er en by med særpreg, og smeltedigel der de fleste kulturer og raser møtes. Turiststrømmen er stor, og med sin nærhet til Silicone Valley, tiltrekker byen seg mange unge, innovative mennesker. Sjømannskirken er et gammelt patrisierbygg i et godt og trygt strøk. Kirken er ikke minst kjent for sin vakre beliggenhet, og for utsikten, som er spektakulær. Kapellet er enkelt, intimt og funksjonelt og rommer med galleriet ca. 120 mennesker. Bygget ble påbegynt I 1914, og kan sånn sett ikke tilby all den funksjonalitet man forventer i dag, men det fyller våre behov på en god måte, og den sentrale beliggenheten skaper en ekstraordinær tilgjengelighet. Ved kirken er det tre fulltidsstillinger: sjømannsprest/daglig leder, vertskap, og svensk assistent, I tillegg til eventuelle ektefellestillinger. Det er også lokalt ansatt regnskapsfører i deltidsstilling og renholder og gartner på timebasis.

Dette er stillingen for deg som trives med hektiske og varierte dager, der møter med mennesker er det sentrale, og der arenaene for møtene varierer fra en studentmiddag, kvinneforeningen Tabitha, et trosopplæringstiltak, en innsamlingsaktivitet og til et møte med en tilfeldig turist på kirken.

Arbeidsoppgaver:

 • Studentarbeid (kontakt med og besøk på universiteter, samt ansvar for studentmiddager).
 • Delta på møter i kvinneforeningen Tabitha, samt følge opp medfølgende ektefeller i området.
 • Ha ansvar for julemessen, innsamlingsaktiviteter og store arrangementer som jul og 17.mai.
 • Ha ansvar for kiosken, kjøkkenet og organiseringen av huset.
 • Bidra i trosopplæring og barnegruppe.
 • Bidra i det menighetsbyggende arbeidet sammen med øvrig stab.
 • Les mer om kirken på San Francisco sine websider

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra menighetsarbeid, enten som ansatt eller langvarig frivillig, og gjerne fra trosopplæring eller barne- og ungdomsarbeid.
 • Kunne trives med å lage mat og ha ansvar for kjøkkenet.
 • Erfaring i det å jobbe med mennesker.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.
 • For både ansatt og eventuell medreisende ektefelle:
 • På grunn av visumregler må både ansatt og medreisende ektefelle ha erfaring fra arbeid i menighet (frivillig eller ansatt), og/eller ha noe utdanning innen kristendom/kirkelig profesjon. Begge må også ha medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke minst siste to år.

Personlige egenskaper:

 • Inkluderende og relasjonsbyggende, med evne til å møte mennesker på god måte.
 • Fleksibel på arbeidsoppgaver.
 • Ha gode samarbeidsevner og kunne trives i et lite stabsfellesskap.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Diverse andre forhold:
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
 • Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.
 • Ansatte i USA kan i henhold til visumet som innvilges, ikke arbeide i USA mer enn maks fem år. NB! Ved søknad om visum stilles det også krav til vandel hos søkerne, samt medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke siste to år (se også Formelle krav til ansettelse). Dette gjelder også eventuell medreisende ektefelle.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 52,6 % (20 timer per uke).
 • Tjenestebolig i gangavstand fra kirken (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).
 • Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i San Francisco.
 • Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.
 • OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 2454 Hyde Street, CA 94109 San Francisco
Publisert 2018-08-06
Søknadsfrist 2018-08-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger