Administrasjonskonsulent

Fellesrådet i Halden med kirkevergen som daglig leder, har ansvaret for til sammen 21 bygninger derav 8 kirker, 1 krematorium og 10 gravplasser. Rådet er arbeidsgiver for rundt 25 faste ansatte som er fordelt på hel- og deltidsstillinger. Fellesrådet har en nøktern drift og har en diakonal profil, og tilrettelegger bl.a. praksisplasser for mennesker som trenger arbeidstrening. Kirkevergekontoret er samlokalisert med menighetskontoret for de 7 kirkesognene i kommunen, og her har også sognenes 6 prester kontorplass. Kontoradministrasjonen ligger sentralt, og like i nærheten av byens største gravplass Os. Kommunen har vel 31 000 innbyggere, den grenser til Sverige, og er geografisk Østfolds største. Her finnes det mange livs- og trossamfunn, et rikt kulturliv, nærhet til sjøen og flott natur. Det er korte avstander til jernbanen og motorvei, og det er et relativt prisgunstig boligmarked sammenlignet med områdene nærmere Oslo. De fleste av våre medarbeidere har jobbet i virksomheten gjennom flere år, og det er mange forskjellige fagområder representert i staben. De nærmeste årene vil det trolig pga. alderssammensetning skje et generasjonsskifte, og nå er det administrasjonsleder og stedfortredende kirkeverge som skal erstattes. I forbindelse med det forestående lederskiftet, er det gjort en intern omrokkering på arbeidsoppgaver og ansvar. Stillingen som administrasjonskonsulent kan bli tillagt lederroller på et senere tidspunkt, men vil allerede fra starten av tiltre virksomhetens mellomledergruppe. Denne består av den daglige lederen for menighetene, driftslederen for kirkene og kirkegårdene, og økonomi- og personallederen. I likhet med den ledige stillingen har disse kirkevergen som sin nærmeste leder

Stillingens ansvarsområde er bl.a.

-          Den daglige driften av gravferdsforvaltningen.

-          Utsending og oppfølging av festefornyelser.

-          Ordningen med forhåndsbetalt gravstell.

-          IKT – superbrukerrolle for hele virksomheten

-          Kundebehandling og fakturering

-          Adm. av sentralbord, nøkkelordning og postrutiner.

-          Saksbehandling

-          Oppfølging av personer på arbeidstrening og praksis.

-          Oppfølging mot ulike samarbeidspartnere som f.eks NAV, Arbeid og vekst, bedriftshelsetjenesten.

-          Innkjøpsansvar kontorrekvisita, renholds artikler m.m.

-          Arbeid med HMS – helse-miljø og sikkerhet.

-          Sekretær og saksforbereder for AMU – arbeidsmiljøutvalget.

-          Bistå andre deler av administrasjonen ved behov.

Viktige kvalifikasjoner:

-          Krav om relevant høyere utdanning.

-          God kompetanse innen administrasjon, ledelse og økonomi. Erfaring vil bli vektlagt i tillegg til utdanning.

-          Kjennskap til offentlig saksbehandling.

-          Kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.

-          God erfaring med bruk av IKT.

-          Det legges vekt på fleksibilitet, god vurderingsevne, gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

-          Medlemskap i Den norske kirke

-          Det er en forutsetning at søkeren behersker skriftlig og muntlig norsk godt.

Personlige egenskaper:

- Utviklingsorientert og engasjert

-Trygg og ansvarsfull.

-Gode kommunikasjonsevner.

-Evne til å jobbe selvstendig og i team.

-Lyst og evne til å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgiving og fellesrådets målsettinger.  

-Lyst og evne til å utvikle virksomhetens digitale løsninger

 

Hva tilbyr vi:

-Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk i KA sektor, og tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav. 

-Kontor er sentralisert i felles administrasjonslokaler sentralt i Halden, og den som blir ansatt vil inngå i kirkens øvrige stab.

- Bedriftshelsetjeneste

-Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse, og av lønnen trekkes det 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Nærmere opplysninger ved hendvendelse tir-fre mellom 10-14 til administrasjonsleder Torild Hauge tlf. 69179540 eller kirkeverge Jan Ivar Andreassen tlf. 69179542 mob. 90659492.

 

Søknad med CV referanser, rett kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd Os allé 13, 1777 Halden mail: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

Søknadsfrist: 20 august 2018

 

 

Arbeidsgiver Halden Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Halden
Publisert 2018-08-10
Søknadsfrist 2018-08-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Halden Kirkelige Fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger