Vikarprest - Nidaros Domprosti

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Bispedømmekontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner; Kirkeliv og Personal og administrasjon. Det er 15,1 årsverk i administrasjonen. I Nidaros bispedømme er det 129 sokn, 42 kirkelige fellesråd og 8 prostier, det pågår et forsøk med sammenslåing av prostier. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter ca 135 årsverk og ca 117 millioner kroner på årsbasis.

Vikarprest i seks måneder med mulighet for forlengelse

Vi søker etter vikarprest som så raskt som mulig kan arbeide fortrinnsvis i Østbyen som er en del av Nidaros Domprosti i Trondheim.

For mere informasjon om menighetene, se: Kirken i Trondheim

Ellers vises det også til bispedømmets hjemmeside: Kirken i Nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørerende tjenesteordning og beredskapsordning i tillegg til avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det. 

Søknad ønskes elektronisk via www.kirkejobb.no

Arbeidsoppgaver:

 • Den som blir ansatt må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester, inkludert beredskap.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest" jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Dersom det ikke melder seg søkere som fyller kvalifikasjonskravene, kan andre med relevant utdanning og erfaring bli vurdert.
 • Målformen i soknet er bokmål, og søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en prest som
 • Kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen som beskrevet ovenfor.
 • Er kontaktskapende og evner å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement,
 • Liker konfirmant- og ungdomsarbeid

Vi tilbyr:

 • Ordinert vikar lønnes i stillingsgruppe 1555 sokneprest.
 • Pensjonsordning i SPK.
 • Godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning. Bispedømmet er IA-virksomhet og vårt mål er å få en balansert alders-og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 • Eventuell prestevikar plasseres i stillingskode 1071.
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger