Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Menighetspedagog i Oppsal menighet

Oppsal menighet har følgende visjon: "Mennesker møtt av Jesus Kristus". Satsningsområdene er gudstjenester, trosopplæring og diakoni. Menigheten har mange frivillige knyttet til gjennomføring av gudstjenester, utvalgsarbeid og til aktivitet blant barn og unge. Oppsal menighet ligger sørøst i Oslo, i Søndre Aker prosti. Det bor ca. 16 000 mennesker i menigheten hvorav ca. 12 000 er medlemmer i Den norske kirke. I soknet er det to kirkebygninger, Oppsal kirke fra 1961 og Søndre Skøyen kapell fra 1981. Oppsal kirke er en arbeidskirke med gode lokaliteter, og på kirketomten til Oppsal kirke står også menighetens eget lokale OPUS med ytterligere lokaliteter. Menighetskontoret ligger i Oppsal kirke, men noen av kontorplassene er lokalisert i OPUS-bygget. Staben i Oppsal menighet består av tre prester, daglig leder, kateket, menighetspedagog og diakon i fulle stillinger, samt organister, renholder og kirketjener på deltid.
Beskrivelse

- fast 100% stilling innen trosopplæring

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som menighetspedagog tilknyttet Oppsal menighet, med tiltredelse høsten 2018.

Stillingen innebærer å lede og koordinere menighetens breddetiltak innenfor trosopplæringsarbeidet for barn og unge.

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år uavhengig av funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

* Administrere, tilrettelegge og gjennomføre tiltakene i den vedtatte trosopplæringsplanen i samarbeid med stab og frivillige
* Ansvarlig for budsjett og rapportering på vegne av menighetsrådet 
* Drive informasjons - og profileringsarbeid for trosopplæringstiltak 
* Drive Supermandag med måltid og familierettede tiltak 
* Drive og gjennomføre babysang 
* Delta i planlegging og gjennomføring av barnegudstjenester
* Følge opp, inspirere og dyktiggjøre frivillige

Kvalifikasjoner

* Relevant høyere utdanning med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen
* Relevant kompetanse for ledelse av babysang og annen musikalsk aktivitet
* Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom. Erfaring fra trosopplæringsarbeid er en fordel 
* Erfaring med frivillig menighetsarbeid 
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og langsiktig i samarbeid med stab og frivillige 
* Kontaktskapende evner overfor barn og unge
* Gode kommunikasjons- og formidlingsevner 
* Motivasjon for å dele troen på Jesus med barn og unge
* Ansvarsbevisst
* Kreativ og fleksibel
* Evne og interesse for matlaging

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/426

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-08-31
Søknadsfrist 2018-09-16
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger