Generalsekretær for Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp ('KN') er en av Nordens største bistandsorganisasjoner. Når katastrofene inntreffer er vi til stede for mennesker i nød med vann og livs- nødvendig hjelp. Sammen med vårt internasjonale nettverk og samarbeids- organisasjoner i ACT-alliansen, når vi årlig millioner av mennesker og skaper endring verden over med vårt arbeid. Fordi vi vil ha rettferdighet for alle mennesker arbeider vi aktivt for å påvirke politiske beslutninger, bidra til langsiktig utvikling i lokalsamfunn og hjelpe når katastrofen rammer som verst. Verden står overfor stadig flere katastrofer, og derfor skal vi fremover nå enda flere mennesker med vann og livsnødvendig nødhjelp. Fordi mennesker skal løftes opp og ikke holdes nede, og fordi mennesker i nød skal ha hjelp. Les mer på www.kirkensnodhjelp.no

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (KN) er ansvarlig for å virkeliggjøre Kirkens Nødhjelp som en frivillig, diakonal og felleskirkelig organisasjon. Generalsekretæren leder en organisasjon med et budsjett på nesten 1 milliard NOK og 750 ansatte, hvorav rundt 140 ansatte er basert i Norge. Kirkens Nødhjelps arbeid og ledelse skal skje i henhold til statuttene og slik det er formulert i prinsippdokumentet Sammen for en rettferdig verden.

 

Vi søker en generalsekretær som skal lede virksomheten og sikre måloppnåelse i samsvar med Kirkens Nødhjelps verdigrunnlag, overordnede prinsipper, strategiske planer, styrets beslutninger og i henhold til norsk lov. Herunder ligger ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret samt ansvaret for virksomhetens økonomi og forvaltning av denne. Generalsekretæren er også ansvarlig for å representere Kirkens Nødhjelp på ulike arenaer og med et særlig ansvar for mediekontakt. Andre sentrale arbeidsoppgaver er;

 

  • å styrke og bevare relasjonen til politiske myndigheter, Kirkens Nødhjelps partnere og det økumeniske nettverk
  • å bygge og ivareta relasjoner til finansielle bidragsytere
  • å sikre helhetlig og funksjonell organisering av virksomheten, blant annet gjennom å lede avdelingslederne til fokus på måloppnåelse og utvikling
  • å sikre at virksomheten har de tilstrekkelige og nødvendige ressurser for å kunne nå målene
  • å fremme og utvikle en organisasjonskultur som er profesjonell og resultatorientert, engasjert og modig, raus og inkluderende
  • å forberede saker til styret og iverksettelse av styrets vedtak

 

I valg av ny Generalsekretær for Kirkens Nødhjelp vil det legges vekt på høyere utdanning og solid relevant ledererfaring fra komplekse virksomheter med internasjonale operasjoner. Erfaring fra ledelse av feltarbeid og/eller bistandsoppgaver vil være en fordel. Generalsekretæren må identifisere seg med kirkens felles grunnlag og oppdrag, og må kunne dokumentere velutviklet evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling.

 

Vi tilbyr en unik og meningsfull lederstilling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen er en åremålsstilling i seks år med mulighet til forlengelse.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Svein Olsen Mellemsæter, tlf. 404 92 684 eller Bente A. Paulsrud hos Amrop Delphi, tlf. 911 08 165. Styrets Leder, Kjetil Aano, kan også kontaktes på tlf. 466 27 611.

 

Søknad med CV merket 96166 sendes til kontakt@amropdelphi.no innen 25. september 2018.

Arbeidsgiver Kirkens nødhjelp
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-08-31
Søknadsfrist 2018-09-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkens nødhjelp

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger