Fengselsprest ved Hamar, Ilseng og Gjøvik fengsel - Hamar Domprosti

Hedmark fengsel består av 3 avdelinger, avdeling Bruvoll, avdeling Hamar og avdeling Ilseng. Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik og avdeling Valdres. I tillegg ligger Kongsvinger fengsel i Hamar bispedømme. Det er i Hedmark fengsel 50% stilling ved avdeling Bruvoll, 100% til sammen i avdeling Hamar og avdeling Ilseng samt Vestoppland fengsel avdeling Gjøvik. I tillegg er det 100% fengselsprest stilling i Kongsvinger fengsel. Vestoppland fengsel avdeling Valdres betjenes av soknepresten i Vestre Slidre.

Det er ledig stilling som fengselsprest i Hamar bispedømme. Stillingen skal betjene Hedmark fengsels avdeling Hamar og avdeling Ilseng samt Vest-Oppland fengsels avdeling Gjøvik.

Hedmark fengsel avdeling Hamar har 31 plasser med en blanding av doms- og varetektsinnsatte. Det er den eneste avdelingen med høyt sikkerhetsnivå ved Hedmark fengsel. Det prioriteres domsinnsatte med litt lengre straffer, som kan overføres en av de andre avdelingene i Hedmark fengsel med lav sikkerhet på sikt. Hedmark fengsels avdeling Ilseng som ligger i Stange kommune, har 86 plasser med lavere sikkerhetsnivå. Vestoppland fengsel avdeling Gjøvik ligger i Gjøvik kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengslet har ordinær kapasitet på 24 plasser. Fengslet prioriterer varetektsinnsatte fra Oppland, Hedmark og Akershus eller domfelte som av forskjellige årsaker ikke kan sone ved lavt sikkerhetsnivå i avdeling Valdres.

En vesentlig del av fengselsprestens arbeid består av individuelle samtaler, samt samtalegrupper. Utover det er det i Hamar fengsel gudstjeneste med felles frokost hver 3. søndag. I Ilseng fengsel er det gudstjenester i høytidene. Gjøvik fengsel har ingen spesielle gudstjenester, men jevnlige samlinger på tidlig kveldstid. 

God kontakt med Kriminalomsorgen er viktig, samt ansatte og ledelse ved fengslene. Fengselsprestene har sitt fellesskap som møtes årlig, både på nasjonalt og nordisk nivå.

Fengselspresten står under tilsyn av Hamar biskop og inngår i kollegafellesskapet i Hamar Domprosti.

Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedtyngden av arbeidet vil ligge på sjelesorg og samtaler med de innsatte, gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Den tilsatte vil også ha ansvar for møter og samtalegrupper i fengslet.
 • Presten skal være behjelpelig med at medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn blir betjent i samsvar med eget ønske.
 • Fengselspresten må rette seg etter regelverk i "Lov om straffegjennomføring".

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Personlige egnethet vil bli vektlagt
 • God i samtalesituasjoner
 • Glad i mennesker

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i kode 1465 spesialprester.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • I tillegg kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser.
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og tjenesteordning for fengselsprester i Den norske kirke.
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hamar
Publisert 2018-09-11
Søknadsfrist 2018-10-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger