Stilling som sokneprest med tjenestested Engehaugen sokn - Toten prosti

Toten prosti består av kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten med ca. 56000 innbyggere. Det betjenes av 13 prester medregnet prost.

Det er ledig stilling som sokneprest i Toten prosti med tjenestested Engehaugen sokn .Engehaugen sokn er et av 7 sokn i Gjøvik kommune.

Engehaugen kirke er en lite arbeidskirke på Kopperud i Gjøvik som ble innviet i 1994. Bygget var opprinnelig en HVPU-institusjon bygget rundt 1985. Kirkesalen er der gymsalen var den gangen.

Fra høsten av vil kirken være base for de som er ansatt i diakonale stillinger i kommunen. Da er planen at kirken skal fungere som et diakoniens hus i byen.

Gjennom mange år har menigheten invitert til økumenisk Nærfellesskap der forskjellige bibelgrupper samles til bibelstudium, bønn, felles kveldsmat og til avsluttende nattverdfeiring i kirkerommet. 

Engehaugen kirke har markert seg som en kulturkirke i nærmiljøet. Kulturutvalget arrangerer kulturkvelder to til tre ganger i semesteret. 

Det er et velfungerende trosopplæringsteam i Gjøvik, som soknepresten er en del av. Det er jevnlige møter i trosopplæringsutvalget. Menigheten har god tradisjon for bred frivillig deltagelse ved blant annet Lys våken, Min kirkebok og Tårnagenter som er et samarbeid mellom prest og trosopplærer. Oppslutningen om skolegudstjenester og barnehagegudstjenester er god.

Soknet har omkring 50 konfirmanter årlig. Soknepresten får ca 45 begravelser i året. Mange av barna i Engehaugen døpes i Gjøvik.

Soknepresten har kontor ved Gjøvik kirkekontor. Her sitter prosten og fire andre sokneprester sammen med Gjøvik Kirkelige fellesråds administrasjon og kirkeverge. Det er et godt kollegialt miljø med prostisamlinger 5 - 6 ganger i året. 

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten kan ikke påregnes etterkommet. Begrunnelse må oppgis i søknadsteksten og vil bli vurdert i henhold til Offentlighetslovens §25.

Den som tilsettes i stillingen må legge fram politiattest/barneomsorgsattest uten anmerkning.

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten går inn i samarbeid med soknepresten i Gjøvik i fordeling av begravelser.
 • En søndag i måneden arrangeres det gudstjenester om ettermiddagen ved de to eldreinstitusjonene i kirkens nærhet.
 • Soknepresten har sete i Engehaugen menighetsråd.
 • Prostiet, sammen med Hadeland og Land prosti er ett beredskapsområde og presten inngår i vaktturnusen.
 • Prostiet er delt inn i to team, team Toten og team Gjøvik. Disse brukes til intern planlegging og samarbeidsforum.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en prest som:
 • har gode samarbeidsevner
 • som kan engasjere og motivere andre og arbeide målrettet
 • er kreativ og har evne til både nytenking og langsiktig planlegging
 • er en god liturg
 • som har hjerte for ungdommen, som kan være med og bygge "nestegenerasjons menighet".

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i kode 1555 sokneprest
 • Innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • I Hamar bispedømme er det tilbud om Arbeidsveiledning for vigslede stillinger.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i staten, samt tjenesteordning for menighetsprester.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gjøvik
Publisert 2018-09-11
Søknadsfrist 2018-10-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger