Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kateket / menighetspedagog i Lommedalen menighet

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Se også vår facebookside

En åpen dør - inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 9100 medlemmer, for det meste familier med barn og tenåringer. Det frivillige engasjementet er høyt. 
Konfirmantarbeidet står sterkt i lokalmiljøet. Vi har ca. 120 konfirmanter hvert år, omkring 80 prosent av kullet. Både vinterleir og sommerleir og konfirmasjon både vår og høst. Eget konfirmantlederkurs og et årlig konfirmantforeldrekurs, begge med stor oppslutning. Konfirmantarbeidet drives i samspill med det øvrige ungdomsarbeidet og gudstjenestelivet i Lommedalen kirke.
Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor, ungdomsdiakon og ungdomsarbeider, kateket og menighetspedagog, barnekoordinator, sekretær og kirketjener.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle menighetens konfirmantarbeid
 • Lede og videreutvikle samspill kirke-skole
 • Samarbeid med menighetspedagog om trosopplæringstiltak, med hovedansvar for alderen 14-18 år
 • Samspill med ungdomsdiakon om å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i konfirmant- og ungdomsarbeidet
 • Samarbeide med prestene om konfirmanters og ungdomslederes medvirkning i gudstjenester
 • Utvikle trosopplæringstilbudet for voksne
 • Budsjettansvar for konfirmantarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis, vil også bli vurdert.
 • Gjerne praksis fra tilsvarende stillinger og/eller annen erfaring fra arbeid for barn og ungdom
 • Evne til, og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss deg som har en raus og inkluderende holdning
 • God evne til å arbeide selvstendig og under ledelse/ veiledning i team og til å motivere deg selv og andre
 • Trives i arbeid med barn og unge
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og bygge nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stimulerende arbeidsfellesskap med stab og frivillige i en menighet i utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum
 • Faglig støtte fra våre ungdomsdiakoner i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Lommedalen menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Du må trives med en del kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lommedalen
Publisert 2018-09-14
Søknadsfrist 2018-10-11
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger