Kapellan / ungdomsprest i Lister prosti - 2. gangs utlysning

Lyngdal kommune, med ca 8400 innbyggere, er en attraktiv kommune i vekst. Lyngdal er et handelssentrum i vestre del av Vest-Agder, og en av Sørlandets største turistkommuner. Kommunen har et flott kulturhus, badeland med treningssenter (Sørlandsbadet), stadionanlegg med innen-og utendørs fotballbaner og Knertenparken med museum er i planleggingsfasen. Kommunen byr på mange muligheter til strand- og fritidsliv. (www.lyngdal.kommune.no).

Kommunen har to sokn, Lyngdal og Kvås, med totalt fire kirkesteder: Lyngdal, Kvås, Austad og Korshamn kapell. Lyngdal kirke er hovedkirken. I 2016 ble Lyngdal Kirkesenter bygget. Staben i Lyngdal og Kvås sokn består av prost, sokneprest, diakon, daglig leder, kirkeverge, sekretær, kirketjener, kokk, trosopplærer (50%), organist og kirkemusikere (130%), samt kirketjener i Kvås og Austad, kapelltjener i Korshamn og kirkegårdsarbeidere. Det er mange ulike råd og utvalg. Mange frivillige deltar i menighetens arbeid. Oppfølging og rekruttering er viktig. Relasjonen til de andre menighetene i Lyngdal er god med regelmessige samlinger. 

Menighetens visjon og hovedmål
Det kontinuerlige arbeidet, (iFollow)«iF» ønsker en skal vokse og det arbeides med utvikling av Ungdomskirken. Det er flere engasjerte voksne frivillige med i en turnus på iF-kveldene. Menigheten har ungdomsband og sanggruppe som ledes av frivillige. I tillegg har menigheten en sanggruppe med jenter (Raindrops) som en av kirkemusikerne har ansvar for. Det vil trolig være en god rekruttering til iF gjennom høstens nye tiltak, «miniF», for 5.-7. klasse.

Hvilke tiltak
iFollow (iF), Fiber lederkurs, KRIK, ungdomsband, Raindrops, bibelgrupper og skiweekend. Konfirmantkullet har stadig vokst og i 2018 er det 77 konfirmanter. Som konfirmantleir har menigheten i flere år brukt KonfACTION i Bø i Telemark med stor suksess. Menigheten sender ungdom på kurs og festivaler flere steder. 

Gudstjenesteliv
Det er et aktivt gudstjenesteliv, med et snitt på 220 i Lyngdal. Det er god alderssammensetning, men en jobber aktivt for å stadig rekruttere unge familier. Søndagsskolen er et viktig redskap for gudstjenesteoppslutning. I snitt er det 30-50 barn på søndagsskolen. To barnekor synger jevnlig på gudstjenestene. Ungdomsbandet med sanggruppe, Raindrops, lovsangsteam og voksenkoret deltar også på gudstjenester. Et felleskirkelig gospelkor øver i Kirkesenteret og har to konserter årlig. Ellers er inkludering av innvandrere vektlagt.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.
Kvinner oppfordres til å søke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver:

 • hovedansvar for konfirmantarbeidet. Sokneprest og prost deltar med undervisning
 • lede og utvikle trosopplærings- og undervisningsarbeid i Lyngdal, Austad og Kvås menigheter, med særlig fokus på fasen 13-18 år
 • lede Trosopplæringsutvalget 13-18 år
 • sitte i KRIK-styret og styret for iF
 • organisere KRIK-arbeidet i menigheten
 • ledertrening for ungdom
 • forrette gudstjenester og kirkelige handlinger etter turnus og delta i prestefellesskapet i prostiet

Personlige egenskaper:

 • gode leder- og samarbeidsevner
 • evne til å inkludere barn, unge og voksne i trosopplæringsarbeid
 • evne til å kommunisere med barn, unge og voksne
 • god på organisering og gjennomføring av prosjekt
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • samarbeid med en godt kvalifisert stab og mange engasjerte frivillige medarbeidere
 • mulighet for fleksibel arbeidstid
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922 LR 26
 • etter- og vidererutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lyngdal
Publisert 2018-09-25
Søknadsfrist 2018-10-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger