Sokneprest i Stathelle sokn

Bamble kommune ligger sentralt i Grenland og har ca. 14.000 innbyggere. Det er lang kystlinje og fine områder til friluftsliv og rekreasjon. Bebyggelsen skifter mellom småby, boligfelt og landlige omgivelser. I Stathelle sokn bor det til sammen ca. 5.000 mennesker og omtrent det samme innenfor grensene til Bamble og Herre sokn. Det er skolesenter på Stathelle, Rugtvedt, Rønholt og Herre. Stathelle er det største handelssenteret. Det er en videregående skole på Grasmyr og Croftholmen som utvides og blir liggende på Grasmyr. Kommuneadministrasjonen ligger i Langesund. De 4 soknene i kommunen utgjør et fellesrådsområde. Det er et godt samarbeid mellom kirken og lokalsamfunnet.

Menighetens profil
Det bor ca. 10.000 mennesker i soknene. Av dem tilhører 8.200 Den norske kirke. De tre soknenes kirker er i god stand.

Stathelle sokn har 3.449 medlemmer. Stathelle kirke er bygd i 1964, den ble utvidet og totalrenovert med gjenvigsling i 2011. Kirken har 260 sitteplasser og er en arbeidskirke med rom for mange forskjellige aktiviteter. Her drives det et omfattende arbeid for ulike aldersgrupper. 

Bamble sokn har 2.874 medlemmer. Kirken sto ferdig i 1845. Bamble kirke er en stor trekirke i nygotisk stil, som har 330 sitteplasser. Like ved har vi også ruinene av den gamle Olavskirken fra ca. 1150. Et lite kapell (Mariakapellet) er bevart i kirkeruinene. Dette kirkerommet er alltid åpent for besøkende, og her holdes også andakter og kirkelige handlinger for mindre grupper. Rett ved Bamble kirke ligger et menighetshus, der også felles menighetskontor er plassert. 

Herre sokn har 1.378 medlemmer. Kirken er fra 1905 og har 250 sitteplasser. Nær kirken ligger et praktisk bedehus som menighetsrådet benytter ved forskjellige anledninger. Like ved ligger også landets fjerde eldste bedehus fra 1854. Dette brukes ved spesielle anledninger.

De tre soknene har et godt samarbeid og en felles stab som regelmessig samles til stabsmøter. Staben består av to sokneprester og en kapellan, 78% stilling som trosopplærer for tre sokn, 115% diakonstilling fordelt på to personer for alle fire sokn i fellesrådsområdet, 130% organiststilling, og 50% sekretær på kirkekontoret.

Tiltak
Stathelle menighetsråd står bak et aktivt arbeid blant barn, ungdom og voksne: Trosopplæring etter skoletid, konfirmanttilbud, kirkeforum for menn, Debora Due café for voksne damer, tekstsamtalegruppe, konserter, kirkekaffe og diakonale tiltak. Menigheten har mange trofaste frivillige medarbeidere som er med på å virkeliggjøre visjonen: Forskjellige - sammen om noe STORT

Gudstjenestelivet
Gudstjenestetilbudet er variert, og kirkesøkningen er gjennomsnittlig god.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

Arbeidsoppgaver:

 • medlem av Stathelle menighetsråd
 • både sokneprestene og kapellanen har tjenester i alle de tre soknene. Det gjelder både gudstjenester, konfirmantundervisning og tjenester på alders- og sykehjem
 • kapellanen har hovedansvar for konfirmantundervisningen
 • kirkelige handlinger fordeles på tjenesteuker. Dette skjer etter oppsatte rutiner og i samarbeid med prosten
 • fri en helg i måneden

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • evne til god kommunikasjon med frivillige medarbeidere, stab, lokale foreninger og lokalsamfunn
 • evne til å videreføre menighetens visjon «Forskjellige - sammen om noe STORT»
 • evne til å inkludere ungdom og unge familier i menighetsfellesskapet
 • evne til å utruste og oppmuntre andre medarbeidere til tjeneste

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stathelle
Publisert 2018-09-25
Søknadsfrist 2018-10-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger