Kapellan i Østenstad sokn - Asker prosti

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene er godt i gang med trosopplæring for barn og unge 0-18 år. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er et godt samarbeid mellom bispedømmerådslinjen og fellesrådslinjen i prostiet. Vi legger vekt på ledersamarbeid mellom sokneprester, daglige ledere, rådsledere, prost og kirkesjef. Asker prosti har fem sokn og er geografisk sammenfallende med Asker kommune. Fra 2020 vil Asker prosti ha elleve sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune som også rommer Hurum og Røyken. I dagens Asker prosti bor det ca. 60 000 mennesker, hvorav ca. 40 000 er medlemmer av Den norske kirke. Fra 2020 bor det ca. 90 000 i Asker prosti, hvorav ca. 60 000 vil være medlemmer av Den norske kirke.

Vi har ledig 100 % fast stilling som kapellan i Østenstad menighet, og søker deg som vil arbeide i pakt med menighetens visjon: 
"Østenstad kirke - et åpent hus med mange rom."
Menigheten er aktiv, og skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet.

Soknet har ca 9000 medlemmer. Kirken er en stor arbeidskirke fra 1980. Les om menigheten på kirken.no/ostenstad. Menigheten står i en folkekirkelig tradisjon med lave terskler og høye ambisjoner om å nå bredt ut. Vi ønsker en medarbeider som vil være med og styrke denne profilen, som trives med å møte mennesker i alle livssituasjoner og som formidler det kristne budskapet på en troverdig måte.

Kapellanen vil få et særlig ansvar i menighetens barne- og ungdomsarbeid. Ten Sing er menighetens største ungdomsarbeid. Majoriteten av våre konfirmanter (ca 80 i år) er Ten Sing-konfirmanter og lager musikal. Opplegget består blant annet av sommerleir og øvelser fra februar til september. En mindre del av konfirmantene (ca 30 i år) har undervisning fra februar og deltar på sommerleiren KonfACTION (KRIK). Menigheten samarbeider med KFUK-KFUM Asker og Bærum om ledertrening i ungdomsarbeidet. 

Menigheten har et variert barnearbeid og trosopplæring for barn og unge 0-18 år. Kapellanen bidrar sammen med ungdomsarbeider i dette arbeidet, under ledelse av kateket og menighetspedagog.

Gudstjenestelivet i menigheten involverer mange frivillige. I tillegg til å involvere dem på en trygg måte, samarbeider kapellanen med sokneprest, kantor og kirketjener. Menigheten verdsetter kvalitet i formidlingen; både i forkynnelse, liturgi og kirkemusikk.

Soknepresten leder prestetjenesten hvor kapellanen inngår i turnus om gudstjenester, sykehjemsandakter og andre kirkelige handlinger. 
Diakonien i Østenstad menighet favner vidt, men har tyngdepunktet i seniorarbeidet som ledes av diakon. Diakonen har også et ansvar for mennesker med særlige behov i Asker prosti. Kapellanen vil medvirke i en begrenset del av dette arbeidet.

Staben jobber for å ha et godt arbeidsmiljø med kultur for å hjelpe hverandre ved behov. I Asker prosti har prestene et godt faglig samarbeid med ukentlige møter under prostens ledelse. Prosten sørger for en god fordeling av arbeidet i ferietider og i forbindelse med beredskapsordningen.

Opplysninger om hvem som har søkt kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp i offentlig søkerliste. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan påvirke tjenestens gjøremål og
tjenestedistrikt. Den som tilsettes må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39). Den tilsatte må også være villig til å delta i veiledning.

Søknader leveres elektronisk med CV, vitnemål og referanser.

Arbeidsoppgaver:

 • Kapellanen har et særlig ansvar innenfor menighetens barne- og ungdomsarbeid, menighetens konfirmantarbeid, leire og gudstjenester knyttet til konfirmanttiden
 • Kapellanen deltar i gudstjenesteturnus, turnus for kirkelige handlinger og i Oslo bispedømmes beredskapsordning

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid er ønskelig
 • Gode samarbeidsevner og ansvarsbevisst.
 • Evne til teologisk refleksjon og god formidling skriftlig og muntlig.
 • Evne til å motivere og bygge relasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • mulighet til å bidra med dine spesielle egenskaper og interesser
 • et godt faglig miljø med mulighet til å utvikle seg
 • tilbud om å delta i arbeidsveiledning i gruppe
 • gode kontorforhold
 • regulert arbeidstid
 • lønn i stillingskode 0922 kapellan
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • bedriftshelsetjeneste og IA-bedrift
Arbeidsgiver Oslo bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Asker
Publisert 2018-09-26
Søknadsfrist 2018-10-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Oslo bispedømme

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger