Organist/Kantor

Arbeidsted vil hovedsakelig være Larvik kirke. Kirken er fra 1677, bygget i teglstein og med 387 sitteplasser. Larvik kirke har et meget godt orgel av romantisk karakter med 38 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal bygget av Carsten Lund i 1997. Kirken har også et godt Kawai flygel og det disponeres også et cembalo. Det feires gudstjeneste hver søndag og alle helligdager i Larvik kirke og to søndager per måned i Langestrand kirke. Langestrand kirke har et orgel fra Vestfold Orgelbygg med 10 stemmer.

Det er ledig 100 % stilling som organist/kantor innenfor Larvik kirkelige fellesråd.

For tiden er hovedarbeidsstedet Larvik menighet som består av Larvik og Langestrand kirker.

Kantor er musikalsk leder for Larvik Kantori.

Kantoriet deltar i gudstjenester og ved konserter.

Repertoaret varierer fra mindre sanger til større kirkemusikalske verk.

Kantor er også leder for menighetens kirkemusikkutvalg som bistår kantor i musikkarbeidet. Menighetsrådet vedtar en kirkemusikalsk strategiplan som danner rammene for virksomheten.

Det arrangeres flere konserter i løpet av året både med kantoriet og med andre sangere/musikere. Kantor utarbeider forslag til detaljplan for konserter og musikk i gudstjenester for hvert semester i hht strategiplanen.  Det samarbeides for tiden regelmessig med musikklinja ved Thor Heyerdahl VGS og Larvik Kulturskole.

 

De åtte kirkemusikerne i Larvik kirkelige fellesråd fordeler vielser og begravelser seg imellom. For begravelser settes det opp vaktturnus.

Menigheten har ca 6000 medlemmer. Staben består av sokneprest, prost, kapellan, kantor, diakon, kateket og kirketjener.

 

Hva tenker vi om deg?

  • Du har utdannelse i henhold til tjenesteordning for kantorer.
  • Du spiller både orgel og piano, og behersker flere musikalske stilarter.
  • Du er en kreativ kirkemusiker med gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.
  • Du har et stort engasjement for gudstjenesteliv og menighetsbygging.
  • Du er en raus og inkluderende medarbeider i møte med andre ansatte, menighetens barn, unge og voksne.
  • Du har evne til å arbeide selvstendig.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Det kreves framlegging av politiattest. Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef Anne Marie Sandstad Tlf 982 53 302 eller kantor Jan Ivar Eikeland Tlf 98253341.

Søknadsfrist innen: 15.10.18. Tiltredelse 01.01.19. eller etter avtale.

Søknad med CVsendes: Kirkevergen@larvik.kirken.no

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Larvik
Publisert 2018-09-27
Søknadsfrist 2018-10-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger