Prost Asker - Asker prosti

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene er godt i gang med trosopplæring for barn og unge 0-18 år. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er et godt samarbeid mellom bispedømmerådslinjen og fellesrådslinjen i prostiet. Vi legger vekt på ledersamarbeid mellom sokneprester, daglige ledere, rådsledere, prost og kirkesjef. Asker prosti har fem sokn og er geografisk sammenfallende med Asker kommune. Fra 2020 vil Asker prosti ha elleve sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune som også rommer Hurum og Røyken. I dagens Asker prosti bor det ca. 60 000 mennesker, hvorav ca. 40 000 er medlemmer av Den norske kirke. Fra 2020 bor det ca. 90 000 i Asker prosti, hvorav ca. 60 000 vil være medlemmer av Den norske kirke.

Oslo bispedømme har en visjon om at kirken skal være levende, nær og tilgjengelig for alle som bor i bispedømmet. Dette ønsker vi at den nye prosten i Asker skal bidra til. Vår nye prost er en dyktig leder som arbeider strategisk for å bidra til at nye Asker prosti får en felles kultur og identitet. Vi ønsker oss en prost som er en god prest og inspirator for de kirkelig tilsatte.

Som åndelig leder har prosten en viktig samlende rolle i prostiet, og driver aktivt kontaktarbeid. Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i hennes tjeneste og gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter. Prosten har saksbehandler i 30 % stilling. Nåværende saksbehandler er også prostiprest i 70% stilling. Begge har kontorfellesskap med Asker kirkelige fellesråd. 

Det er 9 menighetsprester i prostiet, én seniorprest/prostiprest, 5 institusjons- prester som arbeider i Asker kirkelige fellesråd og i Vestre Viken, hører også med i prestefellesskapet. 
I 2017 ble det i prostiet utført 246 dåpshandlinger, 61 vielser,299 gravferder og 41388 deltakere på søn- og helligdagsgudstjenester.

Det holdes ukentlige prestesamlinger med tekstgjennomgåelse av kommende søndags tekst eller annet faglig innhold. Kirkesjef og prost arbeider tett og har jevnlige ledermøter med daglige ledere og sokneprester. Prestene deltar i bispedømmets ordning for beredskap.

Prosten deltar i biskopens ledermøter og i en lederveiledning fastsatt av biskop.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes, må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt. Det kan bli endringer i prostiet i forbindelse med Oslo bispedømmes planarbeid for fremtidig bemanning.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om hvem som har søkt kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. 

Oslo bispedømmeråd ønsker flere kvinner i ledende prestestillinger. Kvinner oppfordres til å søke.
Det er innført seks måneders prøvetid for prester i Oslo bispedømme.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 30).

Vi ønsker elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkersystem. Det vises til Oslo bispedømmes hjemmesider www.kirken.no/oslo/. For informasjon om søknadsprosedyre, kontakt personalrådgiver Fredrik Brekke Møller, tlf. 23 30 11 98.

Arbeidsoppgaver:

 • I henhold til tjenesteordning for proster
 • Åndelig og strategisk ledelse i prostiet
 • Gudstjenester og forkynnelse
 • Personalledelse overfor prestene i prostiet, herunder stabsutvikling og konflikthåndtering i samarbeid med bispedømmekontor og fellesråd
 • Medarbeideromsorg og oppfølging
 • Samarbeid med kommunene og organisasjonene i prostiet, spesielt med tanke på utvidelsen av Asker prosti fra 2020
 • Jevnlige kontaktmøter med fagforeningene
 • Plan- og økonomiarbeid i samarbeid med bispedømmekontoret

Kvalifikasjoner:

 • Solid teologisk kompetanse
 • Relevant ledererfaring og kompetanse, særskilt fra personalledelse
 • Tydelige strategiske lederevner, gjennomføringskraft
 • Gode administrative evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Livsnær, dagsaktuell og engasjerende forkynnelse
 • Evne til å inspirere, motivere og virke samlende
 • Erfaring fra og engasjement for arbeid som menighetsprest er ønsket
 • Erfaring fra endringsledelse er ønsket
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsfellesskap i et mangfoldig bispedømme
 • Utviklingsmuligheter i et spennende prosti
 • Veiledningsgruppe for prostene
 • Stillingen lønnes i stillingskode 0933 prost
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Godtgjørelser i henhold til gjeldende reglement
Arbeidsgiver Oslo bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Asker
Publisert 2018-09-28
Søknadsfrist 2018-10-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Oslo bispedømme

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger