Kirkeverge

Indre Østfold kirkelige fellesråd trer i funksjon 01.12.2019, som en følge av at 5 kommuner slås sammen til Indre Østfold kommune fra 01.01.2020. Den nye kommunen vil ha ca 45000 innbyggere, 72% av disse er medlemmer i Den norske kirke. Det nye fellesrådet vil få ansvaret for drift og vedlikehold av 12 kirker og 13 kirkegårder, og vil være arbeidsgiver for 45 ansatte. Indre Østfold kirkelig fellesråd blir gravferdsforvalter i den nye kommunen. To av menighetene i den nye kommunen driver i dag barnehage. Arbeidet med å organisere det nye fellesrådet har pågått i ett år, under ledelse av en prosjektleder og en kirkelig fellesnemnd. I løpet av høsten regner vi med å ha tegnet organisasjonskartet og avklart plassering av kontorer og arbeidsstasjoner. Indre Østfold kirkelige fellesnemnd lyser med dette ut stillingen som kirkeverge i Indre Østfold. Dette er en 100% stilling. Tiltredelsesdato avklares ved ansettelse. Stillingen innebærer daglig ledelse av fellesrådets oppgaver. Den første tiden må arbeidet med å etablere en ny organisasjon og å bygge en felles kultur, prioriteres.

Vi søker en kirkeverge som skal: 

* Ha det administrative og økonomiske ansvaret for fellesrådets virksomhet.

* Ha arbeidsgiveransvaret for fellesrådets ansatte.

* Ha ansvar for drift og vedlikehold av kirker, kapeller og kirkegårder.

* Ha ansvaret for å utarbeide budsjett- og økonomiplaner samt regnskap. 

* Ha ansvaret for saksbehandling og oppfølging av vedtak i fellesrådet.

* Holde god kontakt med kommunens ledelse.

* Samarbeide med prosten i Østre Borgesyssel med sikte på å fremstå som et felles lederteam i fellesråd og prosti.

 

Vi søker etter en person med:

* Ledererfaring og dokumenterte samarbeidsevner.

* Evne til å motivere sine medarbeidere.

* Erfaring med organisasjonsutvikling, og evne til å finne effektive løsninger.

* Erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning, herunder også forståelse for hvordan den politiske styringen i kommunen foregår.

* Erfaring med plan- og budsjettarbeid.

* Engasjement for det som er kirkens oppgaver, og god kjennskap til kirkens organisering.

* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 

Indre Østfold kirkelige fellesråd tilbyr:

* En spennende jobb, der den som ansettes vil kunne sette sitt preg på den nye organisasjonen.

* Lønn etter avtale.

* Pensjonsordning i KLP

 

Den som tilsettes, må være medlem i Den norske kirke.

Henvendelse om stillingen rettes til Bjørn Solberg, leder i Indre Østfold kirkelige fellesnemnd, tlf 92236766

Søknad med CV sendes innen 15. oktober til:

Indre Østfold kirkelige fellesnemnd

c/o Eidsberg kirkekontor

Ordfører Voldens vei 1

1850 Mysen

Arbeidsgiver Eidsberg kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Mysen
Publisert 2018-09-28
Søknadsfrist 2018-10-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Eidsberg kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger