rådgiver/seniorrådgiver

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er interesseorganisasjon for ca 130 kristne skoler og arbeider til daglig med økonomiske, administrative og politiske rammebetingelser for skolene. KFF bistår også skolene og eierne i arbeidet med å utvikle skolene og tydeliggjøre den kristne profilen slik også myndighetene forutsetter ved godkjenning. KFF sitt sekretariat består av tre årsverk.

KFF lyser ledig rådgiver/seniorrådgiver fra 1. april 2019

 

Aktuelle søkere må ha genuin interesse for kristen friskolevirksomhet.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser.
  • Produsere og formidle informasjon til skolene på aktuelle plattformer.
  • Gi brukerstøtte til skolene per e-post, telefon eller ved besøk.
  • Utarbeide høringsuttalelser om endringer i regelverket for friskoler.
  • Veilede skolene gjennom kurs og besøk i regelforståelse og arbeid med kvalitetssikring.
  • Ha spesiell oppmerksomhet på læreplanutforming og synliggjøringskrav for skolene.

 

Den som tilsettes vil, sammen med de andre i sekretariatet, besvare henvendelser fra medlemsskolene og bidra på KFF sine kurs og konferanser. Ellers vil det være aktuelt å ta del i sekretariatets ulike arbeidsområder, basert på kompetanse og etter nærmere avtale med generalsekretær.

 

Relevant utdanning og erfaring i forhold til arbeidsoppgavene nevnt ovenfor vil bli tillagt vekt. Erfaring i skoleledelse og fra kristen friskole vil være en styrke. Kunnskap om og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og skolevurdering er en fordel. Den som tilsettes, må kunne arbeide aktivt i samsvar med de kristne skolenes målsetting.  Reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen er i 100 % størrelse. Kontorsted er i Oslo sentrum.

 

Lønn etter avtale.

Tiltredelse 1. april 2019 eller etter avtale.

Interesserte bes ta kontakt snarest med generalsekretær Jan Erik Sundby på tlf 22 82 35 85 eller 971 13 257 eller på sundby@kff.no. Søknad sendes også på denne epostadressen innen 15. november 2018.

 

Arbeidsgiver Kristne friskolers forbund
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Oslo
Publisert 2018-10-18
Søknadsfrist 2018-10-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Kristne friskolers forbund

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger